Volgens Loes van Rosse, coördinator jongerenactiviteiten van de organiserende partij IKV Pax Christi zijn jongeren in West Europa nauwelijks op de hoogte van wat leeftijdgenoten in het Midden Oosten meemaken: "Jongeren over de hele wereld volgen hetzelfde nieuws, kijken dezelfde programma's, gebruiken het internet en vormen de nieuwe generatie in een steeds meer globaliserende wereld. Ondanks deze overeenkomsten bestaan er allerlei vooroordelen, vijandsbeelden en stereotypen, maar kloppen die eigenlijk wel?". Volgens Van Rosse is het doel van de uitwisseling jongeren uit het Westen en uit het Midden Oosten met elkaar in contact te brengen en te onderzoeken of de vooroordelen wel kloppen.

De Nederlandse jongeren zijn afkomstig uit Amsterdam, Boskoop, Den Haag, Groningen en Tilburg en variëren in leeftijd van 19 tot 25 jaar.
 
IKV Pax Christi ontwikkelde samen met partners uit Libanon, Jordanië en Duitsland het project 'Who are I'? Eerder dit jaar, in maart, bezochten alle deelnemers (tien uit Nederland, zes uit Duitsland, zes uit Jordanië, zes uit Libanon) al ons land. De reis naar Jordanië is het tegenbezoek. Het programma is een vervolg van het programma in maart. De deelnemers analyseren hun eigen identiteit en die van de anderen en leren hoe de opgedane kennis in praktijk kan worden gebracht in eigen omgeving.
 
Na afloop van het programma zullen enkele deelnemers doorreizen naar Libanon voor een korte rondreis. Daar bezoeken ze verschillende NGO's en gaan ze kijken hoe de situatie in dit land is, een jaar na de inval van Israël.
 
NOOT VOOR DE PERS: voor meer informatie: neem contact op met IKV Pax Christi, Piet Halma (030) 233 33 46 of Gijsbert van Iterson Scholten 06 48981490 die de reis vanuit IKV Pax Christi begeleidt.
 
Meer informatie over dit project is te vinden op http://www.whoarei.nl/. De deelnemers schrijven over hun belevenissen op whoarei.web-log.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer