De actie vindt plaats ruim een maand voordat in Oslo een baanbrekend nieuw verdrag tegen clustermunitie officieel wordt ondertekend. De oproep zal persoonlijk worden overhandigd aan de vertegenwoordigers van de ambassades van EU-lidstaten Finland, Griekenland, Polen en Roemenië die allen nog niet hebben laten blijken het verdrag te zullen ondertekenen. Een brede ondertekening van het verdrag is nodig om voorgoed een einde te maken aan het leed dat door clustermunitie wordt veroorzaakt. "Als regeringen de bescherming van burgers in gewapende conflicten serieus nemen, zullen ze het verdrag moeten ondertekenen en zo snel mogelijk ratificeren", aldus Miriam Struyk, woordvoerder van de Nederlandse Clustermunitie Coalitie. Bij de petitie is een luchtfoto van het ambassadegebied gevoegd waarop te zien is wat de reikwijdte van een clusterbom is, wanneer deze in Den Haag zou neerkomen.

De oproep is onderdeel van een wereldwijde reeks van evenementen die plaatsvindt in het kader van de Global Week of Action. In zestig landen over de hele wereld worden regeringen aangemoedigd mensenlevens te redden door het belangrijkste ontwapeningsverdrag van het decennium te ondertekenen. Onder de activiteiten die wereldwijd gehouden worden zijn een concert voor meer dan 1000 mensen in Laos en de lancering van een internet animatie om steun te verzamelen voor het verbod. In Bosnië en Herzegovina zullen leiders van de voornaamste religieuze stromingen elkaar ontmoeten en hun geloofsgemeenschappen mobiliseren om het verdrag te ondersteunen.

De Conventie over Clustermunitie werd op 30 mei 2008 door 107 regeringen aangenomen in Dublin. De ondertekeningsconferentie in Oslo op 3 december zal worden bezocht door meer dan 100 regeringsdelegaties, de secretaris-generaal van de VN, slachtoffers van clustermunitie en campagnevoerders van over de hele wereld.
De Nederlandse regering heeft bij monde van Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen inmiddels laten weten de Conventie over Clustermunitie te zullen ondertekenen. Helaas hebben nog niet alle EU-lidstaten de intentie uitgesproken toe te treden tot het verdrag. "Minister Verhagen zou er goed aan doen om nog voor de ondertekeningsconferentie in Oslo zoveel mogelijk regeringen, vooral die van EU-lidstaten, aan te moedigen om het verdrag ook te ondertekenen.", zegt Miriam Struyk.

www.stopclustermunitie.nl

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer