Bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking

Het aantal Nederlanders dat bijdraagt aan ontwikkelingssamenwerking door zich actief in te zetten, is de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld. Het afgelopen jaar droeg 12% van de Nederlanders bij aan ontwikkelingssamenwerking door het vrijwillig bijdragen van kennis of het bieden van hulp, tegenover 7% in 2010. Deze actieve inzet blijft in de praktijk echter wel achter bij de intentie hiertoe. Van de Nederlanders geeft 21% in 2012 aan dat zij het liefst bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking door zich actief in te zetten, 12% heeft dit ook daadwerkelijk gedaan.

Verder lijkt de financiële crisis geen invloed te hebben op het aantal Nederlanders dat financieel bijdraagt aan ontwikkelingssamenwerking. Ruim twee vijfde (44%) van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maanden een bijdrage geleverd aan ontwikkelingssamenwerking door geld te doneren. Ondanks een daling van de koopkracht van 2,4% over de afgelopen 2 jaar, zijn deze resultaten vergelijkbaar met de resultaten in 2010; 45% van de Nederlanders gaf toen aan geld gedoneerd te hebben.

Openheid van organisaties

Ondanks dat het aantal Nederlanders dat ‘geeft’ afgelopen twee jaar gelijk is gebleven, is men wel kritischer geworden over wat er met hun donatie gebeurt. Zowel in 2010 als 2012 geven donateurs aan dat openheid over het gebruik van hun donatie de belangrijkste factor is bij het kiezen van een ontwikkelingsorganisatie. Echter, waar in 2010 deze reden voor 48% van hen het belangrijkst was, is dit percentage in 2012 gestegen naar 61%.
 

Anna Chojnacka, oprichtster van 1%CLUB (het grootste crowdfunding platform voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland), toont zich verheugd over de resultaten van het onderzoek: “Het is goed om te horen dat mensen naast het doneren van geld zich ook steeds meer actief in willen zetten voor ontwikkelingssamenwerking. Dit sluit aan bij waar 1%CLUB voor staat. Wij bieden mensen de mogelijkheid om ook op een andere manier aan ontwikkelingssamenwerking bij te dragen. Bij 1%CLUB kies je zelf een project wat jou aanspreekt, waaraan je vervolgens bijdraagt met geld, tijd of kennis.” Ook ziet Chojnacka het als een positieve ontwikkeling dat organisaties in de sector ertoe gedwongen worden om opener te worden over de besteding van donaties: “Het is logisch dat mensen willen zien wat er gebeurt met hun bijdrage. Bij 1%CLUB word je door middel van blogs, foto’s, filmpjes en Google Maps op de hoogte gehouden van de voortgang van het door jouw gesteunde project.”

1procent

1%CLUB

1%CLUB is  het crowdfunding platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt met mensen, geld en kennis over de hele …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer