Partnerbericht

Nederland, misbruik Europees voorzitterschap niet, Keep your Word!

Donderdag 24 juni neemt minister Van Ardenne het Europees voorzitterschap voor ontwikkelingssamenwerking over van de Ieren. Tijdens het Nederlands voorzitterschap zijn de internationale afspraken (de zogeheten Millenium Development Goals) , zoals halvering van de armoede in 2015, een belangrijk agendapunt. Terecht spreekt Nederland andere lidstaten aan hun bijdragen aan ontwikkelingshulp te verhogen.
Maar in feite haalt Nederland zelf het budget voor ontwikkelingshulp onderuit. Nederland wil tijdens haar voorzitterschap de Europese lidstaten ertoe bewegen om activiteiten op het gebied van vrede en veiligheid te betalen uit het ontwikkelingsbudget, zoals vredesmissies in ontwikkelingslanden. Op deze manier dreigt de financiering van sociale ontwikkeling (armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg) steeds meer in het slop te raken. Cordaid vindt dat dit soort activiteiten betaald moet worden van het defensiebudget en er geen uitverkoop van ontwikkelingshulp mag worden gehouden.

Schuldverlichting

Dezelfde uitverkoop geldt voor schuldverlichting. Tijdens de internationale top in Monterrey is afgesproken dat schuldverlichting van arme landen additioneel moet zijn aan ontwikkelingshulp. Dit strookt niet met het beleid van Nederland en andere Europese landen dat schulden ontstaan uit exportkredieten ten laste komen van het ontwikkelingsbudget. Het zou Nederland sieren als ze hiervan tijdens haar voorzitterschap een punt maakt.

Brug te ver

Nederland als voorzitter van de EU moet het realiseren van de MDG’s centraal stellen. Oprekking van hulp zonder dat eerst de noodzakelijke middelen voor de MDG’s zijn veiliggesteld is Cordaid een brug te ver. Laat Nederland en andere Europese landen zich eerst houden aan al gemaakte afspraken.

Meer informatie?

Cordaid Communicatie: Eric Bloemkolk, tel. 070 3136 633, mob. 06 2158 0316.