Partnerbericht

Nationale Milieudag 2011: Sleutels naar duurzame mobiliteit

Met Jan Anne Annema, Vera Dalm, Bas Eickhout, Josee van Eijndhoven, Wim Hafkamp, Frits Lintmeijer, Friso Metz, Tinus Pulles, Jac de Ruiter, Gerard Tertoolen en Piet Ververgaert.

Programma
Tijdens het ochtendprogramma presenteert Wim Hafkamp uit eigen ervaring de barrières en oplossingen over duurzame mobiliteit. Jan Anne Annema bespreekt vanuit de ruimtelijke ordening de anticipatie op de mobiliteitsgroei. Gerard Tertoolen behandelt de moeilijkheid van gedragsverandering in mobiliteit en Josee van Eijndhoven bespreekt de kloof tussen wetenschap en praktijk. Na elke inleiding volgt reactie van een co-referent en is er discussie met de zaal.
In de middag worden korte presentaties gegeven over mobiliteit vanuit andere invalshoeken, zoals de dilemma’s in andere werelddelen (internationaal), de verkeersregulering in het oude Rome (geschiedenis), de fascinerende wereld van kuddegedrag (reclame), de beperkingen van elektrisch rijden (natuurkunde), de gevoeligheid van onze volksvertegenwoordigers (politiek) en de praktijk van alle dag (praktijk).
De dag eindigt met een spetterende slotbeschouwing.

Hecht je belang aan een duurzame mobiliteitstoekomst, zorg dan dat je erbij bent!

Kijk voor meer informatie, het programma en aanmelden op onze website.

De Nationale Milieudag wordt gehouden op 17 juni van 9.00 tot 17.30 uur in Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag. Kosten excl. BTW zijn: VVM-leden € 100,-, niet-leden € 180,-, studentleden € 20,- inclusief catering.

Geef ook aan of je komt / interesse hebt via het LinkedIn Event (dit is geen officiele aanmelding).