Het gaat om drie categoriën leden. Wedda: 'In de eerste plaats zijn het chauffeurs, die tegelijkertijd eigenaar waren van gemotoriseerde driewielertaxi's. Hun taxi is soms helemaal in de vloedgolf verdwenen of zwaar beschadigd geraakt.  Verder betreft het chauffeurs van dezelfde soort taxi's, die in loondienst waren bij privé-busondernemingen. Vakbondsleden zijn hun inkomsten kwijt geraakt, omdat ze daar hun baan verloren hebben. Want de busonderneming zelf kon haar zoekgeraakte of beschadigde driewielertaxi's niet repareren of vervangen. En tenslotte gaat het om chauffeurs, die dreigen ontslagen te worden. Ze moeten 's morgens heel vroeg op hun werk zijn, maar kunnen niet op tijd komen, doordat ze hun fiets of gammele scooter zijn kwijt geraakt'.

De vakcentrale NWC heeft samen met de getroffen leden nu een plan uitgewerkt om deze mensen te helpen. Wedda vat de activiteiten als volgt samen: 'De aankoop van 6 driewielertaxi's, het oprichten van een roulerend fonfs, het maken van een bedrijfsplan, de reparatie van de beschadigde driewielers en de aanschaf van 2 scooters en 9 fietsen'.   

Natuurlijk is er meer wederopbouwhulp nodig. Maar Wedda legt uit, dat deze hulp van CNV Internationaal gecoördineerd gebeurd in het kader van afspraken met de internationale vakbeweging. 'Wij hebben bijvoorbeeld in overleg met de Belgische organisatie Wereldsolidariteit – waarin de Belgische vakcentrale ACV een belangrijke rol speelt – afgesproken, dat onze Belgische collega's opbouwprojecten financiert in de visserij-sector en in de vrijhandelszone's in het Zuiden. Afgesproken is, dat wij deze transport-sector voor onze rekening zouden nemen'. 

 

U kunt nog steeds wederopbouwprojecten steunen via een bijdrage op het gironummer 1255300 van CNV Internationaal o.v.v. Aardbeving Azië.

http://www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer