De nieuwe brochure bouwt voort op het Referentiekader uit 2002 dat het MVO Platform besloot aan te passen tot een handzame gids waarin de ontwikkelingen en verworven inzichten op het brede terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de laatste jaren verwerkt zijn.

 

Het Referentiekader is gebaseerd op internationale verdragen en afspraken tussen overheden die volgens het MVO Platform mede van toepassing zijn op bedrijven op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en corruptie. Voor het MVO Platform is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen vrijblijvend 'keuzemenu'. MVO dient verankerd te zijn in nationale wetgeving, internationaal overeengekomen normen en breed geaccepteerde principes van goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag. Het MVO Referentiekader geeft een nadere beschrijving en definitie van deze normatieve basis.

 

Bekijk het MVO Referentiekader op www.mvoplatform.nl

MVO Referentiekader

somo

SOMO

SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer