Partnerbericht

Multinationals vaag over aanpak hazelnootpluk

Dat blijkt uit de antwoorden van een zevental bedrijven en twee brancheorganisaties die eind vorig jaar daarover werden aangeschreven door de campagne ‘Stop kinderarbeid – School, de beste Werkplaats’ en FNV Bondgenoten.

De reactie van Stop Kinderarbeid en FNV Bondgenoten op de brieven waarin de bedrijven ingaan op vragen over hun betrokkenheid bij kinderarbeid in de oogst van Turkse hazelnoten vindt u hier.

In haar uitzending van 19 oktober 2010 liet het TV programma ÉenVandaag zien dat kinderen worden ingezet in de hazelnootpluk in Turkije, leverancier van 75% van alle hazelnoten wereldwijd. In open brieven aan bedrijven vroegen Stop Kinderarbeid en FNV Bondgenoten aan een aantal betrokken bedrijven en brancheorganisaties (zie onder) om kinderarbeid en onderbetaalde arbeid in deze sector uit te bannen.

Reacties bedrijven

Ferrero, een van de grootgebruikers van hazelnoten in hazelnootpasta Nutella, houdt het wel heel vaag. In een eigen verklaring wordt gesteld dat Ferrero opkomt voor afschaffing van kinderarbeid in de landen waar zij actief is en dit vorm geeft via een clausule in contracten. Controle wordt niet genoemd. Ferrero laat weten dat ze kinderarbeid niet zelf kan oplossen zonder hulp van non-gouvernementele organisaties en de lokale overheid. Maar of ze die hulp daadwerkelijk zoeken, daar zegt Ferrero niets over. Er is geen enkele reactie op de specifieke situatie in Turkije.

Mars Nederland, Unilever en de Koninklijke Wessanen houden het algemeen door te stellen dat ze beleid hebben tegen kinderarbeid en controle uitoefenen, ook in de keten. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt of dat ook geldt voor de pluk van hazelnoten.

Verkade en Nestlé Nederland zijn relatief nog het meest concreet door expliciet aan te geven dat ze actie (willen) ondernemen tegen kinderarbeid bij de pluk van hazelnoten. Daartoe moet in kaart worden gebracht wat er op de plantages gebeurt.

Tony Chocolonely heeft besloten voorlopig geen Turkse hazelnoten meer te gebruiken. Zij wil eerst de situatie in Turkije onderzoeken en dan samen met andere bedrijven in actie komen. Stop Kinderarbeid adviseert bedrijven om voorlopig wél Turkse hazelnoten te blijven gebruiken en tegelijkertijd hun invloed aan te wenden voor verbeteringen.

Van de acht aangeschreven bedrijven reageerde alleen Ahold niet.

Stop Kinderarbeid en FNV Bondgenoten hebben in een brief aan de betrokken bedrijven gevraagd om een nader gesprek over hun aanpak van kinderarbeid bij de pluk van hazelnoten en hen een reactie gestuurd op hun brieven. Ook zijn Stop Kinderarbeid en FNV Bondgenoten daarover in gesprek met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI).

Ontvangers van open brief in oktober 2010:

Bedrijven: Ahold, Ferrero, Kraft, Mars, Nestlé, Verkade, Unilever en Wessanen en brancheorganisaties: Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en Aanverwante Artikelen’ en de ‘Vereniging van Bakkerij en Zoetwaren’.

http://www.stopchildlabour.eu/stopkinderarbeid/Media/Files/Reactie-Stop-Kinderarbeid-en-FNV-Bondgenoten-op-de-brieven-van-de-bedrijven