Energiescan

Met de CO2-calculator op het Klimaatplein is inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik en de uitstoot van CO2 die daarmee gepaard gaat. Ook is meteen te zien welke energiebron binnen een organisatie relatief de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Vervolgens wordt ondernemers met het gratis 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen een energiescan geboden. Daarmee is op tientallen manieren en handig gerubriceerd te zien hoe je als MKB-bedrijf kunt de energielasten kunt verminderen. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe je nog kunt besparen op energie die gepaard gaat met mobiliteit, ICT, verlichting of isolatie.

Filmpjes topexperts

​Het Klimaatplein werd inmiddels zo’n 225.000 keer bezocht. Velen profiteerden van de gratis energiescan door gebruik te maken van het 5-stappenplan. Dit stappenplan is onlangs aangevuld met enkele filmpjes van Nederlandse topexperts op het gebied van energiebewust ondernemen. Onder andere MKB Nederland, de TU Delft en het Planbureau voor de Leefomgeving leverden hier bijdragen aan. Op deze wijze wordt het Nederlandse MKB laagdrempelig en praktisch geholpen om invulling te geven aan energiebewust ondernemerschap.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer