Partnerbericht

Missionaire Veldwerkers gezocht

De Societeit voor Afrikaanse Missien zoekt Missionaire Veldwerkers die zich 2 tot 4 jaar willen inzetten voor de meest kwetsbare groepen in de Afrikaanse samenleving. Wij zoeken mensen met een katholieke levensovertuiging of verbondenheid daarmee, een goede gezondheid, goede sociale vaardigheden, flexibiliteit en een afgeronde opleiding. Mensen met een hart voor Afrika en Afrikanen.

Samen een stuk levensweg afleggen, in gelijkheid, open voor nieuwe ervaringen en de bereidheid je leven te delen. Spreekt dit je aan neem dan contact op met Liesbeth Glas, SMA Vormingscentrum, vc@sma-nederland.nl of bel 020-773 9649.