De afwezigheid van de Afrikaanse gemeenschap op de bijeenkomst in Kikkenstein wordt gemakkelijk bestempeld als gebrek aan integratie. Ik denk echter dat het veel meer te maken heeft met onze bereidwilligheid om over onze grenzen heen te gaan, gebrek aan bereidheid om de ander te ontmoeten. Geen integratie dus, maar ontmoeting en dialoog.

Ook zal een recentelijk triest incident in de Bijlmer er mee te maken hebben gehad: Een verdachte, van Afrikaanse afkomst, is overleden door een val van negen hoog na de inval van de politie in een woning van de flat Kikkenstein. Naar aanleiding daarvan werd er ook een bijeenkomst tussen politie en de Afrikaanse gemeenschap georganiseerd. Het nieuws bulletin van AT5, de lokale TV, liet een dansende en luid zingende Ghanese dominee zien en een zeer rustige delegatie van de politie. Volgens die berichtgeving was voor de Afrikanen het gesprek onbevredigend verlopen, terwijl de politie de bijeenkomst positief evalueerde. Een beschuldigende opmerking van de politie was wel dat de Afrikaanse gemeenschap nog te veel dacht in de ‘ wij- en- jullie’ sfeer. Niet dus in de geest van ‘wij samen’ als bewoners van de wijk.

Moeten we wel naar dat ‘wij’ toe groeien of liever naar een ontmoeting van bewoners die altijd heel diep zullen blijven verschillen van elkaar. Ontmoeting en wederzijdse verrijking: daar geloof ik in en daarom wil ik nog even in de Bijlmer mijn missionaire presentie beleven.

Vroeger lag de nadruk op een geografische grensoverschrijding en was je pas missionaris als je ver van huis ging naar bijvoorbeeld Afrika, Azië of Latijns Amerika. Nu, binnen de nieuwe wereld van de ‘ global village’ tellen geografische grenzen steeds minder maar worden andere grenzen duidelijker, grenzen van cultuur, religieus beleven, normen en waarden. Helaas houden missiecongregaties en missiebureaus daar nog te weinig rekening mee en heeft de geografische uitzending hun aandacht en voorkeur.

De aanwezigheid van de Afrikanen in Amsterdam Zuidoost heeft mij, na mijn veertigjarige missionaire presentie in Ghana, doen besluiten om me hier te vestigen. Want missie heeft te maken met een ontmoeting tussen verschillende culturen en houdt in dat je over de grenzen van je eigen vertrouwde omgeving heen stapt om met de ander in dialoog te gaan.

 

Frans Mulders sma

 

Frans Mulders is als priester missionaris bijna 40 jaar uitgezonden geweest naar Ghana door de SMA. Wil je ook uitgezonden worden naar Afrika, als leek of priester, voor een aantal jaren? Neem dan contact op met de SMA: www.sma-nederland.nl

society-of-african-missions

Society of African Missions

De SMA is een missionaire organisatie die zich inzet voor afrikanen. De mens staat bij ons centraal. Vanuit het werken onder de mensen …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer