De ondertekening vindt plaats na een intensieve samenwerking tussen staten en maatschappelijke organisaties verenigd in de Cluster Munitie Coalitie (CMC). IKV Pax Christi is medeoprichter van de CMC en heeft zich, samen met de andere leden van de CMC, jarenlang ingespannen om een totaalverbod op clustermunitie tot stand te brengen.

 "De Conventie is een mijlpaal binnen het internationale humanitaire recht en een kroon op het harde werken van overheden en civil society. Er is decennia gesproken over de vele burgerslachtoffers die clustermunitie veroorzaakt. En eindelijk is het dan zover: op 3 december wordt de conventie die clustermunitie verbiedt werkelijkheid. De Cluster Munitie Coalitie zal er op toezien dat overheden de afspraken straks ook daadwerkelijk nakomen", zegt Miriam Struyk (IKV Pax Christi), woordvoerder van de Nederlandse Cluster Munitie Coalitie.

De officiële ondertekeningsceremonie vindt plaats in Oslo op 3 en 4 december. Meer dan 100 landen zullen in Oslo de Conventie ondertekenen. Het belang van de Conventie wordt  onderstreept door het feit dat meer dan 40 ministers van buitenlandse zaken aanwezig zullen zijn in Oslo. Een half jaar nadat 30 landen de Conventie geratificeerd hebben, zal het baanbrekende verdrag  in werking treden. Een aantal landen,waaronder Rusland, Israel, Finland, India en de Verenigde Staten, zullen de Conventie niet in Oslo ondertekenen. In Oslo zal dan ook bij de ambassades van deze landen op ludieke manier actie gevoerd worden. Overigens heeft de CMC goede hoop dat Obama – na zijn inauguratie op 20 januari 2009 – zal aangeven dat de VS in de nabije toekomst het verdrag zal ondertekenen.

Naast de officiële ondertekening staat Oslo deze dagen in het teken van meerdere publieksacties. Meer dan 250 activisten van de CMC uit meer dan 75 landen zullen in Oslo opnieuw hun stem laten horen. Zo komt op de dag voorafgaand aan de officiële opening de Ban Bus in Oslo aan en worden er exposities en concerten georganiseerd om aandacht te vragen voor de problematiek rond clustermunitie. De Ban Bus arriveert na een 10.000 kilometer lange tocht door 19 Europese landen waarbij campagnevoerders regeringen hebben aangemoedigd om de Conventie over Cluster Munitie te ondertekenen.

Noot voor de pers:
Miriam Struyk, woordvoerder van de Nederlandse Clustermunitie Coalitie,  is tijdens de conferentie in Oslo aanwezig en bereikbaar voor interviews (06 48 98 14 93). 
U kunt ook contact opnemen met de persvoorlichter van IKV Pax Christi, Helma Maas: 06- 48981488.

Aanvullende informatie:

CMC
IKV Pax Christi is medeoprichter van de Cluster Munitie Coalitie (CMC), een coalitie van inmiddels meer dan 300 NGO’s uit heel de wereld, die samen streven naar een internationaal verbod op clustermunitie. De Nederlandse Cluster Munitie Coalitie bestaat uit Oxfam Novib, Stichting Vluchteling, Amnesty International, UNICEF en IKV Pax Christi. Voor meer informatie over de wereldwijde campagne tegen clustermunitie zie: www.stopclustermunitions.org. Voor meer informatie over de Nederlandse campagne tegen clustermunitie zie:  www.stopclustermunitie.nl

Wat is het probleem?
Clusterbommen zijn wapens die over grote oppervlakten honderden kleinere submunities verspreiden en jaren na een conflict nog altijd doden en gewonden veroorzaken door de grote hoeveelheden blindgangers. Clustermunitie veroorzaakt een enorme economische, sociale en psychologische bedreiging voor burgers. Meer dan 98 % van alle bevestigde slachtoffers van clustermunitie zijn burgers. Nederland behoort tot de landen die in het verleden clustermunitie hebben gebruikt. Andere gebruikers zijn onder meer: Eritrea, Ethiopië, Frankrijk, Georgië, Israel, Joegoslavië, Marokko, Nederland, Nigeria, Rusland (USSR), Saoedi-Arabië, Soedan, Tadzjikistan, Verenigd Koninkrijk en  Verenigde Staten.

Miljarden clusterbommen zijn opgeslagen door 76 landen, waaronder wederom Nederland. Van 34 landen is het bekend dat zij meer dan 210 verschillende typen clustermunitie hebben geproduceerd. Landen die zijn getroffen door clustermunitie zijn, onder andere: Afghanistan, Albanië, Angola, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Cambodja, DR Congo, Eritrea, Ethiopië, Georgië, Irak, Israel, Koeweit, Kosovo, Kroatië, Laos, Libanon, Montenegro, Oeganda,Saoedi-Arabië, Servië, Siërra Leonne, Soedan, Syrië, Tadzjikistan, Tsjaad en Vietnam.

Wat is het Oslo proces?
In februari 2007 kwamen, op initiatief van de Noorse minister van buitenlandse zaken Dhr. Jonas Gahr Støre, 46 landen bij elkaar in Oslo. Daar werd de Oslo-verklaring ondertekend en werd afgesproken om voor het einde van 2008 tot een juridisch bindend verdrag te komen dat het gebruik, de productie, overdracht en opslag van clustermunitie die onacceptabel humanitair leed veroorzaakt verbiedt, en daarnaast bepalingen voor slachtofferhulp en ruiming bevat.

Internationale conferenties vonden achtereenvolgens plaats in Peru (mei 2007), Oostenrijk (december 2007) en Nieuw Zeeland (februari 2008). In mei 2008 omarmden 107 landen in Dublin een verdragstekst die het gebruik van clustermunitie verbiedt, en bepalingen bevat voor slachtofferhulp en ruiming van door clustermunitie getroffen gebieden. De Conventie over Cluster Munitie wordt geopend voor ondertekening in Oslo, Noorwegen, op 3 december 2008, tevens de internationale dag voor mensen met een handicap.

www.stopclustermunitie.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer