Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

De Stuur Jan campagne heeft als doel: meer vakdeskundige 'Jannen' naar ontwikkelingslanden te kunnen sturen. 'Jannen' die, op uitdrukkelijk verzoek vanuit de ontwikkelingslanden, hun kennis en ervaring delen met lokale collega's ter plekke. Op dit moment staan er ongeveer 400 vacatures open. Banen die nodig zijn om lokale organisaties te versterken, zodat zij hun werk, gericht op het bestrijden van armoede, beter  kunnen doen.

 

Al bijna 50 jaar stuurt VSO vakmensen naar Afrika en Azië. Deze 'Jannen' werken voor een lokaal salaris. VSO boort unieke bronnen aan om de juiste professionals te kunnen uitzenden. Zo zendt VSO medewerkers van Randstad, Accenture en Shell uit naar ontwikkelingslanden om tijdelijk aan de slag te gaan bij scholen, ziekenhuizen, aids-organisaties, lokale overheden en/of gehandicaptenorganisaties.

 

 

Kennisuitwisseling met als doel een bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede, achterstand en aids. Zo bereikte VSO in het afgelopen jaar met haar aids-programma in zuidelijk Afrika: 33.000 mensen die behandeling en zorg ontvingen; 20.000 mensen die zich lieten testen en meer dan 88.000 wezen en kwetsbare kinderen. Op dit moment werken er 1.287 'Jannen' voor VSO in 32 ontwikkelingslanden.

Kijk voor meer informatie op www.stuurjan.nl

 

Voor het maken van verhalen hebben we jouw steun nodig.

Ja, ik word vriend (€6 per maand)
VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina