De eerste World Social Assembly wordt georganiseerd door CNV Internationaal en de Belgische vakbondsorganisatie ACV en de Belgische ontwikkelingsorganisatie Wereldsolidariteit. "In veel landen moeten vakbonden vechten voor hun bestaansrecht, terwijl uitgerekend zij een cruciale rol kunnen vervullen bij duurzame armoedebestrijding," zegt Bert van Boggelen, voorzitter van het CNV. "Het is niet voor niks dat onze Belgische collega’s en het CNV naast het werk in eigen land, ook financiële en morele steun geven aan vakbonden elders in de wereld."

Sociale dialoog en armoedebestrijding
Op de World Social Assembly komen zo’n honderd vakbondsmensen uit alle delen van de wereld bijeen. Tijdens het congres zal vooral het belang van de sociale dialoog, goed bestuur en de impact van de economische crisis op de rol van vakbondsorganisaties in ontwikkelingslanden centraal staan. De economische crisis heeft ook bloot gelegd welke impact die heeft op de wereldwijde werkgelegenheid.

Werkloosheid
In Midden-Amerika vallen grote ontslagen in de kledingindustrie door afname van de vraag uit Europa. Werknemers staan van de ene op de andere dag op straat. Afrikaanse economieën verliezen tot wel 50 procent van hun inkomsten uit handel met het westen. De daling van de katoenprijs met 40 procent leidt tot een val van exportinkomsten in Benin, waar katoen 34 procent van de export omvat. Wereldwijd zal het aantal werklozen dit jaar met 30 tot 50 miljoen stijgen. Daar komt de werkloosheid in de informele economie, die in ontwikkelingslanden vaak groot is, nog bovenop.

Minister Donner opent de eerste World Social Assembly dinsdag 17 november met een lezing over de rol van sociale dialoog in de strijd tegen armoede. Guy Ryder, voorzitter van de internationale vakbondsorganisatie ITUC (International Trade Union Confederation) spreekt vervolgens spreken over de impact van de economische crisis in ontwikkelingslanden. ’s Middags staat een forum over de sociale dialoog op het programma met vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties uit Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa.

Meerprogramma World Social Assembly  

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer