De drie bonden eisen een loonsverhoging, oplopend van 10 tot 12%, afhankelijk van de soort baan en de mijn. De werkgeversorganisatie, de Kamer van Mijnen, heeft een loonsverhoging van 4,5 tot 5% aangeboden. De bonden wijzen erop, dat de situatie in de goudindustrie op dit moment verbeterd is vergeleken met de laatste jaren. De mijnwerkers hebben het afgelopen jaar procentueel minder loon geaccepteerd dan in andere sectoren. Ook werden de afgelopen twee jaar 33.000 mijnwerkers ontslagen, terwille van de overleving van deze sector.  De bonden wijzen er ook op, dat de directeuren de afgelopen vijf jaar gemiddeld 15% loonsverhoging hebben ontvangen tegen de gewone werknemers slechts 8%.

Ook in andere mijnsectoren is arbeidsonrust. In de chroommijnen van Rustenburg kwam het tot een gewelddadige uitbarsting van 1000 stakende mijnwerkers, toen er geen akkoord gesloten kon worden tussen de bond en de werkgevers.

Ook in de gezondheidssector en bij gemeenteambtenaren dreigen stakingen of hebben de eerste werkonderbrekingen al plaatsgevonden.

Meer informatie: http://www.cnvinternationaal.nl

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer