CIOS Xplore Project 2008

 

De uitwisseling

De uitwisseling heeft als titel: ‘Sporteducation without Borders -TTT- Train the Trainer’. Doel van de uitwisseling is uitwisseling op het gebied van sport tussen de Nederlandse en Zimbabwaanse deelnemers. Maar ook het leren en uitwisselen op het gebied van les- en leidinggeven van en met elkaar. Daarnaast is er natuurlijk ook plaats voor culturele uitwisseling, omdat je samenwerkt, een gastgezin bent voor een week, en samen je vrije tijd doorbrengt bijvoorbeeld tijdens toeristische uitjes. 

 

In juni komen 9 sportleaders uit Mutare drie weken naar Haarlem. Een belangrijk onderdeel van hun bezoek aan het CIOS zal zijn dat zij opgeleid gaan worden om, eenmaal terug in Mutare, nieuwe sportleiders te kunnen opleiden tot sportleider. Hiervoor bestaat al een programma. De Nederlandse deelnemers aan het project worden ingezet om deze lessen en activiteiten te ondersteunen en/of aan te bieden. Na drie weken vertrekken de sportleaders en 9 Nederlandse Xplore deelnemers voor drie weken naar Malawi. Dus niet naar Zimbabwe. De reden hiervoor is dat we vorig jaar tot twee maal toe het bezoek van de Nederlandse deelnemers aan Mutare hebben moeten afgelasten als gevolg van de politieke situatie in Zimbabwe. Dit risico willen we niet opnieuw lopen en daarom wijken wij uit naar Malawi. In Malawi sluiten we aan bij scholen, sportclubs en organisaties die met sport bezig zijn en waarbij wij in de Afrikaanse praktijk sportlessen en evenementen gaan verzorgen.

 

ROC Nova College CIOS Haarlem organiseert voor de tweede keer een uitwisselingsproject op het gebied van sport samen met de Stedenband Haarlem-Mutare. De uitwisselingen zijn mogelijk door subsidie van Xplore.

Wil je meer weten over de vorige uitwisseling? Kijk op: www.ciosxplore.web-log.nl

 

Mutare Haarlem Sportleiders

Haarlem onderhoudt al 15 jaar een stedenbandrelatie met Mutare in Zimbabwe. Eén van de succesvolle projecten is het Mutare Haarlem Sportleadersproject (MHS). Sinds 2007 bestaat MHS zelfstandig en zijn er zo’n 50 sportleaders actief in Mutare in 16 verschillende sportdisciplines. Xplore maakte het in 2008 mogelijk dat 17 sportleiders een werkbezoek aan Haarlem en aan het CIOS brachten. Na dit succesvolle bezoek willen we een tweede project organiseren waarvoor we opnieuw een Xplore subsidie hebben ontvangen. Deelname aan dit project staat open voor CIOS studenten, voor studenten van andere sportopleidingen en voor jongeren van sportverenigingen en clubs.

 

Het tijdpad:

·        Aanmelding uiterlijk 19 april.

·        Selectiegesprekken 20, 21 en 22 april.

·        Donderdag 23 april voorlichtingsavond voordeelnemers en eventueel 

         ouders op het CIOS in Haarlem.

·        Zaterdag en zondag 16 en 17 mei trainingsweekend.

·        Dinsdag 9 juni laatste voorbereidingsavond in het Mondiaal centrum in

         Haarlem.

·        Vrijdag 12 juni aankomst sportleaders uit Mutare

·        Vrijdag 3 juli vertrek van alle Xplore deelnemers naar Malawi.

·        Vrijdag 24 juli vertrek van de Nederlandse deelnemers terug naar

         Nederland.

·        Donderdag 27 augustus terugkomavond Mondiaal Centrum

(Dit programma is nog onder voorbehoud.)

 

Voorwaarden van deelname:

·Je bent voor bovenstaand tijdpad beschikbaar.

·Je bent jonger dan 30 jaar.

·Je kan Engels spreken en verstaan.

· Je woont op reisafstand van Haarlem (het programma in Nederland vindt

  in Haarlem plaats).

· Je bent bereid cofinancieringsactiviteiten te doen. (Dat betekent dat je door   middel van sponsoractiviteiten geld ophaalt voor het project. Xplore bepaald namelijk dat 25% van de kosten voor de uitwisseling zelf verzorgd moeten worden). In totaal moet je een eigen bijdrage betalen van €500 en zogenaamde cofinancieringsactiviteiten ondernemen alleen, met anderen of met de hele groep vanaf €750 p.p.

· Daarnaast moet je draagvlakversterkende activiteiten doen. (Dat betekent dat je minimaal 150 mensen over jouw project moet vertellen en dit moet kunnen aantonen.) Heel veel doe je al tijdens de uitwisseling wanneer de sportleiders uit Mutare in Nederland zijn. Een aantal activiteiten doe je na de uitwisseling, alleen, met anderen of met de hele groep.

·Je moet bereid zijn om voor één week gastgezin te zijn voor één van de sportleiders.

·Maar bovenal ben je enthousiast voor sportontwikkelingswerk!

Omdat de uitwisseling is aangevraagd door CIOS Haarlem, hebben aanmeldingen van CIOS leerlingen voorrang.

 

Aanmelden:

Zo snel mogelijk maar uiterlijk 19 april per e-mail:

-CIOS Haarlem leerlingen melden zich aan bij Miriam Creijghton, docente internationale sportontwikkeling op het CIOS; mcreijghton@novacollege.nl

-Overige aanmeldingen bij Wikke van Stam, coördinator uitwisseling Stedenband Haarlem-Mutare; wikke@haarlem-mutare.nl

 

Noem in de e-mail je naam, adres, woonplaats, telefoonnummerleeftijd, opleiding, sport en kort waarom je graag mee wilt doen met de uitwisseling. Je wordt naar aanleiding hiervan uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Informatie:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Inemarie Dekker, sportcoördinator Stedenband Haarlem-Mutare (ma, do, vr)

inemarie@haarlem-mutare.nl

of

Wikke van Stam, coördinator uitwisseling (do, vr).

wikke@haarlem-mutare.nl

Tel: 023-5324008

 

 

Of kijk je op de volgende websites:

Weblog uitwisseling: www.ciosxplore.web-log.nl

Stedenband Haarlem-Mutare: www.haarlem-mutare.nl

Mutare Haarlem Sportleiders: www.mhsmutare.org

Subsidiegever Xplore: www.xplore.nl

CIOS Haarlem: www.novacollege.nl/cios

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer