Partnerbericht

Meerderheid kiezers vraagt om extra investeringen in ontwikkelingssamenwerking

ONE heeft goede hoop dat de nieuwe Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid zal nemen. 66 verkozen kandidaat-Kamerleden hebben tot nu toe onze ONE Vote Verklaring ondertekend. Inclusief 9 partijleiders – en daarmee een meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer – beloven al deze kandidaat-Kamerleden dat ze zich zullen inzetten voor de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziekten. Ze zullen zorgen dat het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid zich richt op de landen die het minste hebben, dat de behoeften van meisjes en vrouwen centraal staan en dat de Nederlandse wetten en het beleid ‘s werelds armste landen helpt zichzelf uit de armoede te helpen.

De tekst van de ONE Vote Verklaring die door 66 verkozen kandidaat-Kamerleden is ondertekend, inclusief 9 partijleiders en daarmee de meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer, luidt:
Van de aanpak van overstromingen tot de bestrijding van aids, Nederland heeft een lange geschiedenis in het opkomen voor mensen in nood. Dat is een traditie die we moeten beschermen en waarop we voort moeten bouwen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat extreme armoede in 2030 uitgebannen is. Ik geloof dat Nederland zich aan zijn beloften aan ‘s werelds armsten moet houden.

De komende jaren zal ik daarom als Tweede Kamerlid mijn bijdrage leveren om een einde te maken aan extreme armoede en voorkombare ziekten. Door ervoor te zorgen dat de meeste hulp zich richt op landen die het minste hebben, behoeften van meisjes en vrouwen centraal staan in ons ontwikkelingsbeleid en onze eigen wetten ‘s werelds armste landen ondersteunen om zichzelf uit de armoede te helpen.

Meer informatie over de ONE Vote Verklaring en de bijbehorende campagne vindt u via www.one.org/ONEVoteNL