Partnerbericht

Wereldwijd meer vrijheid en een beter leven voor nierpatiënten

Zelf bepalen waar, wanneer en hoe vaak je dialyseert. Dat is straks mogelijk met de draagbare kunstnier. Voor miljoenen nierpatiënten betekent dat meer vrijheid en een flinke verbetering van de kwaliteit van leven. Oneplanetcrowd haalt voor Nextkidney, het bedrijf achter de draagbare kunstnier, geld op om een spoedige marktintroductie mogelijk te maken. Iedereen kan vanaf 250 euro meedoen aan deze crowdfunding. Klik hier voor meer informatie. 

Een levensbedreigende situatie  

Als nierschade leidt tot nierfalen zijn niertransplantatie en dialyse de enige behandelopties. Rond de 2,8 miljoen mensen ondergaan een dialysebehandeling wereldwijd. Hemodialyse heeft een enorme impact op het leven van een nierpatiënt door de tijdrovende en intensieve dialysesessies: meestal 3 keer per week een behandeling van 4 uur in een ziekenhuis. Een dialysepatiënt moet zijn leven volledig afstemmen op de behandeling die hij krijgt. Het is bovendien een van de duurste behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering.   

Een impactvolle oplossing  

Nextkidney komt voort uit het initiatief van de Nierstichting om patiënten meer vrijheid en kwaliteit van leven te geven. In samenwerking met Nederlandse zorgverzekeraars en professionele ontwikkelaars is de afgelopen jaren gewerkt aan een uniek apparaat waarmee patiënten zelfstandig kunnen dialyseren. Je kunt daardoor vaker, langer en waar je maar wilt dialyseren. Hierdoor krijgen patiënten een deel van hun vrijheid terug, verbetert de kwaliteit van leven en stijgt de levensverwachting. Daarnaast dalen de kosten van de behandeling, omdat er minder zorgondersteuning en dialysevloeistof nodig is.  

Fabian Cornelissen is al bijna 20 jaar nierpatiënt. Helaas is hij na drie mislukte transplantaties weer aangewezen op dialyse: “Als ik niet zou dialyseren dan zou ik doodgaan. Voor mij maakt dit apparaat echt een heel groot verschil. Het is verplaatsbaar. Je kunt het onderweg gebruiken of op vakantie. Het idee dat je je met dit apparaat kán verplaatsen is al een hele bevrijding.” 

Wat is er nog nodig om de draagbare kunstnier waar te maken? 

De draagbare kunstnier is in de laatste ontwikkelingsfase. Het werkende prototype is gereed. Veiligheidstesten zijn in april in Singapore begonnen. En dit najaar starten twee klinische studies met patiënten in Frankrijk en Nederland. Deze stappen zijn nodig voor de goedkeuring voor markttoelating in Europa en daarna in de Verenigde Staten.  

Pilots in Nederlandse ziekenhuizen
Met zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Menzis werkt Nextkidney aan pilots in Nederlandse ziekenhuizen. Joep de Groot is CEO van CZ: “Wij investeren in de draagbare kunstnier en de introductie in de zorg omdat wij geloven dat de draagbare kunstnier het leven van nierpatiënten drastisch verbetert. De draagbare kunstnier draagt ook bij aan een verlaging van de zorgkosten, onder andere omdat er minder inzet van schaars medisch personeel nodig is. Daarmee helpt deze unieke dialysemachine om de zorg in Nederland breed toegankelijk te houden voor iedereen.”  

Eenvoudig schaalbaar businessmodel 

Het businessmodel van Nextkidney is te vergelijken met dat van een koffieapparaat met koffiepads. Je schaft eenmalig een apparaat aan en voor elke behandeling is er een nieuwe set met vloeistoffen en materialen nodig. Deze verbruiksmaterialen zullen in bulk worden geproduceerd in Nederland/Europa.

Over Nextkidney 

Nextkidney B.V. richt zich op een combinatie van maatschappelijke impact en rendement. De ontwikkeling van de “Neokidney”, de nieuwe internationale aanduiding voor de draagbare kunstnier, vindt plaats in laboratoria van Nextkidney in Lausanne en Singapore. Het management, de productie en de commercie worden aangestuurd vanuit Nederland. De unieke en baanbrekende samenwerking met zowel patiënten en nefrologen als Nederlandse zorgverzekeraars krijgt als nieuw innovatiemodel wereldwijd veel aandacht. 

 

Wil je mee investeren?
Wil jij helpen deze unieke zorginnovatie op de markt te brengen? Klik hier voor meer informatie over de lopende crowdfundingactie. John Stooker, de Chief Financial Officer van Nextkidney is beschikbaar voor vragen over de draagbare kunstnier en de crowdfunding via Oneplanetcrowd. Hij is bereikbaar via j.stooker@nextkidney.com.