Het roer moet om, zo stellen de milieuorganisaties. Om verdere verpaupering te voorkomen, moet de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen topprioriteit krijgen. Dat vraagt om een krachtige regie van provincies.
Het areaal aan verouderde en daarmee slecht benutte bedrijventerreinen is de afgelopen tien jaar opgelopen tot 27 duizend hectare, ruim eenderde van het bestaande areaal uitgegeven bedrijventerreinen. Bij ongewijzigd beleid zal die oppervlakte binnen afzienbare tijd verdubbelen.

 

Wat: Congres 'Meer bedrijven met minder ruimte. Uitdagingen voor nieuw provinciaal beleid'
Met: Cilian Terwindt (lector Hogeschool Amsterdam), Noud de Vreeze (directeur Welstandszorg Noord-Holland), Otto Bitter (ministerie EZ), Frank Köhler (directeur Milieudefensie), Mirjam de Rijk (directeur Natuur en Milieu).
En debat met: Peter Visser (PvdA Noord-Holland), Bart Vermeulen (SP Zuid-Holland), Onno Hoes (VVD Noord-Brabant), Ger Driessen (CDA Limburg, ov), ( CDA), Joris Hogenboom (De Provinciale Milieufederaties).
Wanneer: Woensdag 14 februari 2007 10.00 – 17.00 uur.
Waar: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

 

www.milieudefensie.nl/ruimte
www.zuinigopruimte.nl

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer