Partnerbericht

Media4Women 2021: gender monitoring in de media

Samen met partners van Bangladesh tot Mali lanceert Free Press Unlimited op 1 maart Media4Women: een wereldwijde campagne om het belang van gendergelijkheid in de media te benadrukken.

Slechts 24 procent van de mensen die in de krant, op televisie of op de radio komen is vrouw*. Data laat zien dat er overal ter wereld nog steeds veel ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen in de media. Daarom geven Free Press Unlimited en partners op 1 maart het startsein voor Media4Women (M4W). Deze wereldwijde campagne van twee weken brengt het belang van gendergelijkheid in de media onder de aandacht. De nadruk ligt dit jaar op het monitoren van data in de media.

Waarom Media4Women?

Overal ter wereld wordt genderongelijkheid in stand gehouden doordat vrouwen in de media ondervertegenwoordigd zijn en er een verkeerd beeld van hen wordt geschetst. Vrouwen zijn op televisie, op de radio, online en in de krant veel minder zichtbaar dan mannen, en hun verhalen worden minder vaak verteld. Zodra journalisten op zoek gaan naar een expert, worden vrouwen onzichtbaar.

Gedurende de campagne komen (media)organisaties en mensen van over de hele wereld in actie en laten ze hun solidariteit zien met vrouwen in de media. Vrouwen verdienen gelijke rechten en gelijke kansen, en de media heeft de macht en de verantwoordelijkheid om te werken aan gelijke representatie van vrouwen in en door de media, om zo het goede voorbeeld te geven voor de generaties na ons!

Waarom data monitoren?

In deze vijfde editie van de Media4Women campagne leggen we de nadruk op gender monitoring als essentieel instrument om betrouwbare data te verkrijgen en de positie van vrouwen in en door de media te verbeteren. Data monitoring legt bloot waar het fout gaat. Media moeten rekening houden met die gegevens om zo meer gender-inclusieve en diverse content te produceren. Data versterkt het bewustzijn over bestaande problemen, en helpt daardoor stappen te maken richting een betere positie van vrouwen in en door de media.

Larissa Buschmann, Programma Coordinator Gender & Media bij Free Press Unlimited, over het belang van het monitoren van data: “Het monitoren van de content van media op gender representatie is een cruciale eerste stap om de (on)zichtbaarheid van vrouwen in de media aan te kaarten en te werken aan gendergelijkheid.”

Het monitoren van content is een cruciale eerste stap om de (on)zichtbaarheid van vrouwen in de media aan te kaarten.

Doe mee!

Laat van 1 tot 15 maart 2020 je stem horen en sluit je bij ons aan om de impact van deze campagne zo groot mogelijk te maken.
Wat jij kunt doen:

  • Houd onze website en social media in de gaten om al onze posts tijdens de campagne te lezen, liken en delen;
  • Kaart het onderwerp op je eigen social media accounts aan om te laten zien dat gendergelijkheid in de media belangrijk voor je is. En vergeet hierbij niet de hashtag #M4W2021 toe te voegen;
  • Deel je eigen ervaringen met data over gender(on)gelijkheid in de media, en media monitoring;
  • Monitor de media. Zie je problematische genderstereotypen, worden vrouwen buiten spel gezet of wordt er een verkeerd beeld van vrouwen geschetst? Zeg er wat van.
  • Ken de cijfers! Eis jouw plek op in de media! Be the change!

Slechts 24 procent van de mensen die in de krant, op televisie of op de radio komen is vrouw.

Wat zegt de data?

Sinds 1995, toen de representatie van vrouwen in het nieuws voor het eerst werd gemeten door het Global Media Monitoring Project, zijn de statistieken nauwelijks ten positieve veranderd. De meest recente cijfers* laten nog steeds een onacceptabel beeld zien:

  • Slechts 24 procent van de mensen die in de krant, op televisie of op de radio komen is vrouw;
  • 81% procent van de experts die geïnterviewd worden is man;
  • Slechts 37% van de verhalen in kranten, televisie en radio uitzendingen zijn gemaakt door vrouwen, deze statistiek is al een decennium lang onveranderd gebleven.

*Report Global Media Monitoring Project 2015. De resultaten van 2020 worden in mei 2021 gepubliceerd.