Partnerbericht

Mbo-studenten ‘Face2Face’ met Somalische en Congolese werkelijkheid

Deelnemers verplaatsen zich tijdens het spel voor enkele weken in de schoenen van het Somalische meisje Bilan en worden geconfronteerd met de keuzes die zij dagelijks moet maken. Spelenderwijs ontdekken de studenten hoe thema’s als discriminatie, vooroordelen, vrouwenrechten, onderwijs en hygiëne van invloed zijn op het leven van hun leeftijdsgenoten in andere landen. Daarnaast maakt het spel de deelnemers bewust van hun eigen verantwoordelijkheden als wereldburger.

Capaciteitsopbouw in Congo en Somalië
Het project draait niet alleen in Nederland, maar draagt ook bij aan capaciteitsopbouw in Congo en Somalië. Congolese jongeren worden vanaf november getraind op het gebied van vrouwenrechten, beleidsbeïnvloeding, digitale media en jongereneducatie. In Somalië gebeurde dat al in mei. Daarnaast zal er veel interactie zijn tussen de Afrikaanse jongeren en de Nederlandse studenten. Zij gaan via een videoforum actief informatie uitwisselen, waarbij het ‘van elkaar leren’ centraal staat.

http://f-2-f.eu

http://www.upact.nl

http://www.carenederland.nl