Partnerbericht

Manifest Stop geweld op de werkvloer

 

Of het nu gaat om de ambulancebroeder die te maken krijgt met agressieve omstanders, of om vrouwen die seksueel worden geïntimideerd in kledingfabrieken: iedereen moet veilig zijn op het werk. CNV Internationaal, FNV en Fair Wear Foundation hebben op 4 juni een gezamenlijk manifest overhandigd aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in Den Haag. In dit manifest roepen de drie organisaties de Nederlandse overheid en de Nederlandse werkgeversorganisaties op om samen met de Nederlandse vakbonden stevig in te zetten op een effectief internationaal verdrag tegen geweld en intimidatie op en rond de werkvloer.

Inmiddels heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereageerd op de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van een brief die CNV Internationaal eerder stuurde aan de Kamerleden: [ Kamerbrief ]. 

Van 10 tot 21 juni 2019 bespreken nationale overheden, werkgevers en werknemersorganisaties uit alle VN-landen tijdens een politieke top van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hoe ze geweld en intimidatie op de werkvloer kunnen tegengaan.

#MeToo heeft aangetoond hoe wijdverbreid seksueel grensoverschrijdend gedrag is, óók op de werkvloer. Wereldwijd hebben veel werknemers te maken met seksueel geweld en/of intimidatie. Met name vrouwen en meisjes zijn slachtoffer en dit belemmert hun arbeidsdeelname. Daarnaast zijn veel werknemers bang hun baan te verliezen als ze het aan de kaak stellen. Meer dan de helft van de slachtoffers doet dan ook geen aangifte.

Slechts een aantal landen wereldwijd heeft effectief beleid tegen geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Veel landen treffen weliswaar maatregelen, maar vaak zijn die beperkt en zwak. Daarom is een internationaal bindend verdrag nodig. In juni heeft Nederland de kans om intimidatie en geweld op de werkvloer aan te pakken door het ILO-verdrag te steunen.

Laat weten dat je het ook belangrijk vindt dat iederen zich veilig voelt op de werkvloer, ongeacht leeftijd, afkomst, gender of seksualiteit!

Teken én deel de oproep via https://stopgeweldopwerk.petities.nl/

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.cnvinternationaal.nl