Partnerbericht

Manana, manana voor Monterrey

Europese en Amerikaanse toezeggingen voor meer hulp waren in politiek opzicht aanzienlijk, maar veel te weinig om de VN doelen voor 2015 te bereiken. Verder kwamen de kwaliteit van de hulp en de tijdsplanning niet aan de orde in deze toezeggingen. De staatshoofden kwamen vrijdag aan het eind van de conferentie nog eens bijeen, maar kwamen met lege handen naar buiten.

Hulp en schuldwijtschelding zullen niet het gewenste effect hebben zonder een eerlijker handelssysteem. Veel staatshoofden benadrukten in Monterrey het belang van handel en investeringen als motoren van ontwikkeling. Ze spraken over het neerhalen van tariefmuren voor westerse markten en het beëindigen van exportsubsidies. Maar net als bij andere kwesties die in Monterrey op tafel lagen, werden vage beloftes niet vertaald in onmiddellijke acties.

“De overheersende gedachte in Monterrey was ‘manana, manana’, maar arme mensen kunnen niet wachten”, aldus Novib-directeur Greetje Lubbi.

Novib