Partnerbericht

Maatschappelijk betrokken starters nemen heft in eigen hand!

Met de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving springen bottom-up wijkinitiatieven en sociale ondernemingen als paddenstoelen uit de grond. Naast de bezuinigingen en de krimpende arbeidsmarkt in het sociaal domein, bieden deze ontwikkelingen ook veel nieuwe kansen. Bijvoorbeeld door deelname aan het training- en werkervaringstraject aangeboden door Starters4Communities.

 

Bottum- up wijkinitiatieven ondersteunen tijdens trainingsprogramma

Starters4Communities stimuleert sociaal ondernemen onder starters op de arbeidsmarkt en bewoners die zich actief inzetten voor hun wijk. Tijdens een praktijkgericht trainingsprogramma werken de starters samen met bewoners aan bottom-up wijkinitiatieven die bijdragen aan een stad waarin het bruist van de duurzame activiteiten op het gebied van mens, milieu en werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan een “upcycle project” waarin jongeren van oude spullen nieuwe woonaccessoires maken, een levendig cultureel café waar muziek en film buurtbewoners samenbrengt, een 3D printen werkgelegenheidstraject, en nog veel meer.

 

De starters doen relevante werkervaring op, versterken hun cv en breiden hun professionele netwerken uit. Hiernaast maken zij in veilige omgeving kennis met sociaal ondernemen, en volgen zij professionele workshops over diverse onderwerpen zoals het ontwikkelen van een business model, marketing strategie, impact evaluatie, pitchen, sociale media en andere relevante thema’s. De afgelopen programma’s hebben uitstekende resultaten voor de deelnemende starters. Voor maar liefst 69% van de deelnemers deden er al tijdens het programma nieuwe professionele kansen voor en een aantal zijn succesvol begonnen als freelancer of met een eigen bedrijfje.

 

Laatste plekken!

Starters4Communities draait om het creëren van eigen kansen, nieuwe vormen van samenwerking en de samenleving a la 2015. 15 april start er een nieuw programma in Amsterdam West. Dus ben jij (bijna) afgestudeerd, sociaal sterk en ondernemend? Ben jij op zoek naar een kans om te bewijzen wat je in jouw mars hebt, en word jij enthousiast van het samenwerken met mensen van verschillende achtergronden. Neem dan contact op met Sari Kiel per email naar sari@starters4communities.nl of bel 06 2697 9641. Voor meer informatie bezoek onze website: http://www.starters4communities.nl/