Uitvoer en doorvoer van militaire goederen naar Israël zijn strijdig met het Europees wapenexportbeleid. Dit beleid verbiedt immers levering aan landen die in gewapend conflict betrokken zijn en waar de mensenrechten ernstig worden geschonden. Los van de ontbrekende politieke wil om hier daadkrachtig op te treden is volgens Cordaid, Pax Christi en GroenLinks een effectieve controle bij wet slecht geregeld. Zo ontbreekt er voor de snelle doorvoer van militaire goederen zowel een meld-als vergunningsplicht. “De Nederlandse overheid verkiest het hier klaarblijkelijk onwetend te blijven zodat ze ook niet hoeft op te treden. Niet jegens conflictgebieden, niet jegens door dictators bestuurde landen, jegens geen enkel land. Bevriende naties kunnen daarnaast van alles doorvoeren, in principe naar iedereen, want zij zijn van een vergunningsplicht vrijgesteld. En dit alles omdat het economisch belang om doorvoer zo ongehinderd mogelijk te laten plaatsvinden zwaarder wegend is dan de mogelijke humanitaire gevolgen voor burgers in conflictgebieden”, aldus Hans Kruijssen, algemeen directeur van Cordaid.

Kort geding

n het voorjaar spande een groep van 21 maatschappelijke organisaties, waaronder Cordaid en Pax Christi, een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden, waarin ze eisten dat alle uitvoer en doorvoer van wapens naar Israël werd stopgezet. Dit in het licht van het escalerend geweld en de ernstige mensenrechtenschendingen door het Israëlische leger in de bezette gebieden. Omdat de rechter naliet een duidelijke uitspraak te doen, zijn politieke en juridische vervolgstappen nodig. GroenLinks heeft intussen gedurende de zomermaanden onderzoek verricht naar de wapendoorvoer via Nederland. Farah Karimi, kamerlid voor GroenLinks, constateert het volgende: “Hoewel de douane haar best heeft gedaan ons zo goed mogelijk over de gang van zaken op Schiphol te informeren, konden wij niet anders dan constateren dat de wapenexport en de doorvoerproblematiek weinig prioriteit hebben. Wapenexporten vanuit Nederland worden wel goed gecontroleerd maar het probleem zit vooral bij de doorvoer en daarop vindt nauwelijks controle plaats. Wat er in een vliegtuig op doorreis zit, is niet interessant.”

De drie organisatie vinden dat nu vooral de politiek aan zet is. Zij kan immers beslissen om een ad hoc vergunningsplicht voor doorvoer van militaire goederen naar Israël in te stellen om vervolgens vast te stellen dat deze volgens de geldende criteria niet voor vergunning in aanmerking komt. Ook zou de politiek een effectieve controle op doorvoer van wapens moeten afdwingen. De huidige wetgeving moet worden aangescherpt met een algemene vergunnings- en meldingsplicht voor zowel de snelle als langzame doorvoer. De wetenschap dat binnen de EU slechts drie landen, namelijk Nederland, UK
en Frankrijk niet in alle gevallen een vergunningsplicht voor doorvoer hanteren, zou kamerleden toch
moeten aanzetten om dit fatsoenlijk te regelen, zeker binnen het Europees kader.

Meer informatie?

Meer informatie?
Johan van Rixtel (Cordaid), tel. 070 3136 337, Marjolein Wijninckx (Pax Christi), tel. 030-2428486, Yousef Rahman (GroenLinks), tel. 070-3182666.

Programma

Groen Links, Cordaid en Pax Christi nodigen u uit voor een debat:

Wapendoorvoer via Nederland
Case study Israël

Woensdag 25 september
20.00 uur
Nieuwspoort, Den Haag

In het voorjaar spande een groep van 21 maatschappelijke organisaties een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden, waarin geëist werd dat alle uitvoer en doorvoer van wapens naar Israël werd stopgezet. Dit in het licht van het escalerend geweld en de ernstige mensenrechtenschendingen door het
Israëlische leger in de bezette gebieden. De EU heeft immers een gedragscode, die wapenleveranties verbiedt aan landen waar een conflict gaande is of waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Omdat de rechter naliet een duidelijke uitspraak te doen, zijn politieke en juridische vervolgstappen nodig. Groen Links heeft intussen onderzoek verricht naar de wapendoorvoer via Nederland. Tegen deze achtergrond organiseren GroenLinks, Cordaid en Pax Christi een debat over het
Nederlandse wapendoorvoerbeleid.

Programma:

Inleiding namens Cordaid en Pax Christi door Hans Kruijssen, directeur van Cordaid

Farah Karimi, lid van de Tweede Kamer voor Groen Links, licht de notitie van Groen Links toe over wapendoorvoer via Nederland, met als case study Israël.

Reacties van Martin Broek (Campagne tegen Wapenhandel) en Phon van den Biesen (advocaat, vertegenwoordiger van 21 maatschappelijke organisaties in het kort geding tegen de Staat der Nederlanden).

Debat met de Tweede Kamerleden van Velzen (SP), Koenders (PvdA) en Karimi (GL).

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer