Een Veilig Nest, een project van WECF, maakt zich hard voor veilig en vooral gezond speelgoed en organiseert daarom twee dagen voor de aankomst van de goedheiligman een speelgoedconventie. Tijdens de bijeenkomst zullen ook de resultaten worden gepresenteerd van een speelgoedtest die WECF onlangs liet uitvoeren.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 november 2011 van 13:30 – 17:00 uur in Conferentiecentrum ‘Alleato’ Bemuurde Weerd Westzijde 4-5, Utrecht

Onder leiding van TV presentator Klaas Drupsteen gaan sprekers en publiek gezamenlijk aan de slag om vragen en adviezen op te stellen voor de politiek in Den Haag en Brussel. 

Speelgoed testen
Voorafgaand aan het programma kunt u op de binnenplaats tussen 13:00 en 14:00 uur uw speelgoed laten testen op broomhoudende vlamvertragers door experts van het QUAD-LAB uit Frankrijk. Ook tijdens de pauze is er de mogelijkheid uw meegebrachte speelgoed te testen.

Aanmelden kan via: secretariat@wecf.eu

www.eenveilignest.nl

www.wecf.eu

Noot voor de pers:
Contact over dit persbericht kan worden opgenomen met Chantal Van den Bossche, persvoorlichter WECF 06-28129992

De resultaten van het door WECF geinitieerde speelgoedonderzoek zullen onder embargo eind oktober worden toegezonden.

EEN VEILIG NEST  is een project van WECF, gesubsidieerd door het Ministerie van I&M. Een Veilig Nest maakt zich sterk voor de gezondheid van alle kinderen door te werken aan betere wetgeving. Wij streven naar een groter aanbod van gezonde en veilige producten en betere informatie voor ouders en verzorgers. Alle informatie die van belang kan zijn bij het maken van gezonde keuzes wordt door ons verzameld en beschikbaar gesteld.

WECFis een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer