Partnerbericht

Lolita en Lorena uit Guatemala

Lolita en Lorena over hun werk als vrouwelijke mensenrechtenverdediger in Guatemala

Op zondag 23 februari organiseert Peace Brigades International – Afdeling Nederland (PBI Nederland) een bijeenkomst vanwege het bezoek van Lolita en Lorena uit Guatemala. Beiden komen op voor vrouwenrechten, landrechten en rechten van inheemse gemeenschappen. In hun strijd voor de mensenrechten en doordat zij zich als vrouwen bemoeien met “mannenzaken”, zien zij zich voortdurend geconfronteerd met bedreigingen, intimidaties en laster. Daarom doen zij een beroep op beschermende begeleiding door PBI.

Tijdens deze middag zullen Lorena en Lolita het publiek informeren over hun werk en tegen welke problemen zij als vrouwelijke mensenrechtenverdediger aanlopen. Ook zullen zij vertellen over de samenwerking met PBI. Tot slot krijgt het publiek gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met beide vrouwen. Omdat Lolita en Lorena Spaans spreken, zal er een vertaler aanwezig zijn.

Lolita Chávez is gemeenschapsleidster en woordvoerster van de Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK). Deze organisatie werd in 2008 gevormd met als doel inheemse gemeenschappen meer zeggenschap over hun hun eigen land en natuurlijke hulpbronnen te geven. CPK vertegenwoordigt 87 Maya gemeenschappen in het Quiché departement.

Lorena Cabnal is oprichtster van de Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa (AMISMAXAJ). Deze organisatie strijdt zowel voor vrouwenrechten als voor erkenning van de inheemse Xinka cultuur. Daarnaast verdedigen de leden namens de Xinka hun land en natuurlijke bronnen tegen exploitatie door mijnen en olie-industrie.

Datum & tijd: Zondag 23 februari, 15.00-17.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht
Entree: Vrijwillige bijdrage
Website: www.peacebrigades.nl
Aanmelden via: pbi.communicatie@gmail.com

Het bezoek van Lolita en Lorena vindt plaats het kader van het project ♀Veilig in Actie♀ (ViA), waarmee PBI mensen in Nederland en de Nederlandse overheid bewust maakt van de noodzaak voor civiele bescherming van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. Dit project wordt medegefinancierd door Oxfam Novib.