Zouden er voldoende vrijwilligers warm lopen, hoe reageert het bedrijfsleven en vind de gemeenteraad een dergelijke investering wel zinvol? Tegelijk ook spannend omdat gezamenlijk gezocht werd naar een vervolg. Konden voldoende concrete activiteiten gedefinieerd worden en was het mogelijk om de ‘wederkerigheid’ in te vullen. Dus kan Mutare ook wat voor Lochem betekenen? Dit alles is buitengewoon goed uit de verf gekomen, zo bleek ook op de slotbijeenkomst waar ruim 100 vrijwilligers (!) aanwezig waren. Gastgezinnen, chauffeurs, vertalers, maar ook vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voelden zich echt aangesproken door hetgeen de relatie te bieden heeft.

Concreet werd afgesproken om op twee hoofdthema’s door te gaan: Ten eerste de combinatie van buurtwerk met het onderwijs. Daar heeft Mutare, met een sterke sociale samenhang, veel op te bieden. Ook in Lochem en in Haarlem wordt hierop actief ingezet. Door elkaars toekomstwijken te beschrijven (met de scholen o.a.) en in te gaan op de inhoud (hoe bouw je aan sociale cohesie, mantelzorg, zelfredzaamheid) is veel ruimte gevonden voor samenwerking. Ten tweede zal Lochem, samen met de Mutarese partners werken aan gemeenschappelijk klimaatbeleid. Dat gaat verder dan zonne-energie, biomassa, sanitatie. Het gaat ook over onderzoek naar aanpassing aan een veranderend klimaat (in Mutare bijvoorbeeld bepaalt het veranderend klimaat in toenemende mate de perspectieven van bos- en landbouw). Het gaat ook over compensatie in het kader van de klimaatneutraliteit die Lochem na streeft en de mogelijke invloed van het post-Kyoto regime op intergemeentelijke samenwerking op deze thematiek. Lochem en Mutare keken dus echt ver vooruit. De Lochemse gemeenteraad steunt deze acties, mits ze praktisch en concreet zijn, aanhakend bij de bestaande stedenband Haarlem-Mutare

 

zie ook www.haarlem-mutare.nl

www.haarlem-mutare.nl

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer