Partnerbericht

Limburg koploper Provinciale Duurzaamheidsmeter

Provincies kunnen deelnemen aan de Duurzaamheidsmeter door de vragenlijsten in te vullen op www.duurzaamheidsmeter.nl. Op deze website zijn ook de resultaten zichtbaar. Net als bij de 10-jarige Lokale Duurzaamheidsmeter voor gemeenten zijn de vragenlijsten van de Provinciale Duurzaamheidsmeter geënt op de bekende drie dimensies van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit. Aan de provinciale variant is een vierde component (Proces) toegevoegd, om het belang van een integrale benadering en het proces van internalisering te benadrukken.

Limburg is tot nu toe de enige provincie die op alle vier de vragenlijsten meer dan 80% van de vragen met ‘ja’ kon beantwoorden. De provincie loopt duidelijk voorop in het verankeren van duurzaamheid binnen de eigen organisatie: niet alleen is men bezig om steeds duurzamer in te kopen, er is ook een regel ingesteld dat in alle GS- en PS-voorstellen een duurzaamheidsparagraaf moet worden opgenomen. Door het uitdragen van haar voorbeeldrol en het omarmen van het concept ‘Cradle-to-Cradle’ wordt samen met het bedrijfsleven hard gewerkt aan duurzame innovaties en het verkleinen van de mondiale voetafdruk van de Limburgse economie.

Ook Friesland verdient een bijzonder vermelding. Deze provincie was bereid om als pilot te dienen. Daarnaast kon zij ruim 85% van de vragen uit de lijst ‘People’ met ‘ja’ beantwoorden en haalde daarmee de hoogste score op deze lijst.

Duurzaamheid begint bij transparantieProvincies zijn belangrijke knooppunten in het aanjagen van duurzame ontwikkelingen. Ze spelen een belangrijke rol in de vertaalslag van (inter)nationale ambities naar concrete acties op regionaal en lokaal niveau. De Provinciale Duurzaamheidsmeter is vooral bedoeld als inspiratiebron voor bestuurders, ambtenaren, politici en natuurlijk voor de kiezer die op 2 maart 2011 weer naar de stembus mag.

Naast Limburg zijn ook de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Provinciale Duurzaamheidsmeting.
De Duurzaamheidsmeter is een instrument van COS Nederland, de Vereniging van COSsen, regionale centra voor internationale samenwerking. De Provinciale Duurzaamheidsmeter is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het interbestuurlijke programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO, Agentschap NL).

Voor meer informatie, kijk op

http://www.cosnederland.nl/detail_press.phtml?act_id=11630&id=LIM&text03_tmp=LIM&text03=LIM