Lilianne Ploumen heeft gedurende een groot aantal jaren kennis en ervaring opgebouwd op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Ze werkte in verschillende functies bij Plan Nederland, gaf gedurende vijf jaar leiding aan Mama Cash (een organisatie die kleinschalige initiatieven van vrouwen over de hele wereld financiert) en is sinds 2001 werkzaam bij Cordaid in de functie van hoofd Kwaliteit & Strategie. Ploumen is actief in verschillende commissies en besturen met name in de vrouwenbeweging en binnen katholieke netwerken. Ze beschikt over een breed netwerk bij maatschappelijke organisaties in Nederland en daarbuiten. Ploumen studeerde maatschappijgeschiedenis in Rotterdam.

Innovatie en leren

Ploumen: “In zijn boek A moral critique on development beschrijft Philip Quarles van Ufford verschillende fases in de heersende visie op ontwikkelingssamenwerking. Een eerste fase waarin een groot geloof en vertrouwen in de maakbaarheid van de wereld hoogtij viert, een fase waarin technocratisering en politisering de agenda bepaalt, en een midlife fase.
Mijn voornemen is om de geest van deze fases te integreren en door innovatie en leren
– zowel in inhoud, in werkwijzen als in organisatievormen-, tomeloos optimisme, realisme en kritische reflectie tot een werkbare mix te maken.
De energie die door ons werk in het Zuiden gegenereerd wordt, is voor mij een voortdurende aansporing om aan verandering te blijven werken.”

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer