Partnerbericht

Lijsttrekkers Europarlement willen kastendiscriminatie bestrijden

Wat betekent kastendiscriminatie in de praktijk? Je mag alleen in een bepaald deel van je dorp wonen en geen water uit de dorpsput halen. Alleen het vuilste werk is voor je weggelegd. Je kind wordt op school achterin gezet of gaat meteen werken. Misdaden tegen je, waaronder geweld en verkrachting, worden vaak niet vervolgd.
Dit is de dagelijkse werkelijkheid voor een groot deel van de circa 260 miljoen mensen die op basis van hun afkomst worden gediscrimineerd. Alleen al in India gaat het om ongeveer 160 miljoen Dalits. Dalits worden gediscrimineerd omdat zij door hun geboorte kasteloos of onaanraakbaar zouden zijn. Deze ‘verborgen apartheid’ is een van de grootste hedendaagse mensenrechtenproblemen.

Brede Europarlementaire steun

De Landelijke India Werkgroep heeft lijsttrekkers voor de komende Europese verkiezingen gevraagd of zij zich (blijven) inzetten tegen kastendiscriminatie. Naast Engelse, Zweedse en Deense kandidaten (waaronder de Deense ex-premier Rasmussen), hebben alle gevraagde Nederlandse lijsttrekkers verklaard zich hieraan te verbinden.
Sophie in ’t Veld van D66 heeft namens haar fractie verklaard zich actief in te zetten tegen kastendiscriminatie en Jules Maaten van de VVD benadrukt eveneens een ‘kritische benadering uit liberale hoek’. Ook lijsttrekkers Camiel Eurlings, Erik Meijer – namens de fractie van de SP, Max van den Berg van de PvdA en Hans Blokland, Christen Unie/SGP, en GroenLinks hebben verklaard zich tegen kastendiscriminatie te zullen inzetten.

EU-Top in Den Haag: Kastendiscriminatie op agenda?

Minister Bot van Buitenlandse Zaken deelt de zorg van de Europese fractieleiders over kastendiscriminatie en vindt dat de VN hierover moet rapporteren. De Verenigde Naties heeft erkend dat deze vorm van discriminatie onder het Anti-Racisme Verdrag valt. Ook het Europees Parlement heeft zich veelvuldig voor mensenrechten van Dalits uitgesproken. Het Parlement vindt dat de Europese Commissie en Raad nauwelijks iets hebben gedaan om de mensonterende praktijk van kastendiscriminatie tegen te gaan.

De Europese lijsttrekkers en minister Bot kunnen hun belofte onder meer gestalte geven door er op aan te dringen dat kastendiscriminatie op de agenda komt te staan van de komende EU-India Top in Den Haag op 14 oktober.

Voor meer informatie: Antoinette Hildering of Gerard Oonk, 030-2321340

Meer informatie over Dalits