Door Renske Fraanje

Heb jij enig idee aan hoeveel internationale missies Nederland precies heeft deelgenomen (de humanitaire/reddingsoperaties niet meegeteld)? Dit zijn er maar liefst 75! Ook nu gaat Nederland naar Mali ter ondersteuning van de VN vredesmissie (MINUSMA). In de masterclass Civiele en Militaire Interactie bij Defensie waaraan ik via Peace of Minds Academy meedeed, kwamen we meer te weten over de contacten tussen militairen en lokale bevolking tijdens internationale missies.

Nederland heeft sinds de Tweede Wereldoorlog actief deelgenomen aan allerlei internationale operaties in het buitenland om internationale veiligheid te handhaven en te bevorderen. Maar wat moeten wij ons voorstellen bij de werkzaamheden die deze uitgezonden militairen uitvoeren bij dergelijke missies? Zaterdag 9 november was het mogelijk om een kijkje te nemen binnen het 1 CMI commando tijdens de masterclass Civiele en Militaire Interactie georganiseerd door Upact, MinBuZa en CCOE. Het CMI is een eenheid binnen de defensie die bij internationale militaire missies de interactie tussen de militairen en de lokale bevolking en organisaties coördineert, wat tegenwoordig als essentieel wordt beschouwd.

De dag begon met een introductie waarin de rol van het CMI commando werd uitgelegd, wat de doelstellingen van dit commando zijn en via welke methodes die doelstellingen worden behaald. Door verschillende belangen van betrokken burgers, lokale NGOs, lokale autoriteiten en internationale hulporganisaties in kaart te brengen, wordt er een collectief plan van aanpak bepaald. Het CMI commando hoopt dankzij het coördineren van de interactie tussen deze partijen een collectieve doelstelling te bereiken die in het belang is van alle betrokkenen. Deze strategie sluit aan bij de alomvattende 3D-aanpak die Defensie hanteert (Defensie, Diplomacy and Development) om een langdurig effect van stabiliteit en vrede te realiseren.    

Tijdens het rollenspel kregen wij zelf de kans om ons voor één middag te verplaatsen in een militair van CMI Commando, uitgezonden naar Afghanistan. Onze taak was te spreken met lokale partijen, zoals een politiek adviseur, cultuur-en genderadviseur en een lokaal stamhoofd, die ieder een eigen visie hadden op de situatie in het gebied. Het was echt een uitdaging om de juiste beslissing te nemen om een stap in de juiste richting te zetten voor stabiliteit en vrede in dat gebied.

Vooral het eerste contact maken met de stamleider die zeggenschap had over het meest gevaarlijke gebied bleek lastig, door cultuurverschillen zoals opvattingen over gastvrijheid, man-vrouw relaties en manier van handelen. Verkeerde communicatie betekent in dit geval geen vertrouwen, geen informatie en geen overzicht op de situatie.             

De militairen van CMI commando hebben zelf genoeg situaties meegemaakt waarin een plan goed was uitgedacht, maar in de praktijk in de soep liep door verschillen op gebied van communicatie, organisatie en cultuur.  Daarom wezen ze ons op het feit dat creativiteit, improvisatie en betrouwbaarheid van groot belang zijn om succesvolle samenwerking tussen deze partijen te garanderen. Alleen door deze samenwerking kunnen de juiste beslissingen worden genomen op het gebied veiligheid en stabiliteit in een post-conflict situatie.        

Deze dag was zeer uniek door de bijna levensechte ervaring tijdens het rollenspel en door de informatie die werd gegeven over de werkwijze en doelstellingen van het CMI Commando. Het heeft mij geleerd dat het beeld van vaak zwaar bewapende militairen slechts het topje van de ijsberg toont en dat hun werk, inclusief de hulp die zij bieden bij veiligheidsmissies, in werkelijkheid veel complexer is.

Meer over Nederland en internationale  missies: www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/internationale_operaties/missieoverzicht

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer