Partnerbericht

Lendahand creëert nu ook banen in Cambodja

1 op 3 kinderen ondervoed 

Oprichter Peter Heijen: "Cambodja is een prachtig land. Het is rijk aan natuurschoon en cultuur, maar het is tegelijk een van de armste landen in Azië, volgens de definitie van de Wereldbank. In 2009 bereikte Cambodja de Millennium Development Goal om de armoede te halveren. Ontzettend knap, maar ondanks deze mijlpaal leven er nu nog steeds bijna 3 miljoen mensen van minder dan 1 euro per dag en 1 op de 3 Cambodjaanse kinderen is chronisch ondervoed. Lendahand wil daar iets aan doen." 

Veel ondernemers, maar weinig banen

De afgelopen jaren ervaart Cambodja al een enorme economisch groei van gemiddeld 7%! Maar het blijft een grote uitdaging om dit ook voor de lange termijn te borgen. Meer dan 50% van de Cambodjaanse bevolking is jonger dan 25 jaar. Zij hebbeneen somber perspectief hebben op deelname aan de arbeidsmarkt. Toch is het werkloosheidpercentage maar 0.3%. Ter vergelijk: in Nederland is dat 6.9% en in buurland Vietnam 3%. Dit kan onder andere komen doordat er in Cambodja erg veel hele kleine ondernemers zijn. 

Heijen: "Veel van de kleine Cambodjaanse ondernemers bezitten een winkeltje of kraampje. Iets wat je ook veel terugleest in praktisch elk reisblog over het land. Het voordeel van deze bedrijvigheid is dat de werkloosheid anno 2016 dus heel laag is, maar deze eenpitters kunnen nauwelijks banen creëeren voor de groeiende groep jongeren. Daar zien wij een enorme kans!"

Financiering voor het MKB

In westerse landen zorgt het MKB voor 60% van de banen. In opkomende economieën ligt dit percentage volgens de Wereldbank onder de 30%. Terwijl een sterke middenstand juist de beste stimulans voor de economie is. Als we erin slagen de werkgelegenheid in het MKB te laten groeien, zorgt dit voor een daling van de armoede. En dat leidt weer tot bijvoorbeeld betere gezondheidszorg en onderwijs.

Om het land structureel vooruit te helpen, heeft de Cambodjaanse overheid ambitieuze plannen. Zo wordt er veel geïnvesteerd in samenwerkingen met onder andere de World Bank en de Asian Development Bank. Ook financiering van het bedrijfsleven door internationale partijen wordt gestimuleerd. 

Sociale impact én eerlijk financieel rendement

Heijen: "We kunnen als Nederlanders een steentje bijdragen aan de bestrijding van armoede in dit mooie land door ondernemers een mesokrediet te verstrekken en de broodnodige banen te creëren! Net zoals we dat doen in bijvoorbeeld Mongolië, Colombia en de Filipijnen. Onze crowdfunders kunnen niet alleen rekenen op sociale impact, maar ook op een eerlijk financieel rendement van 3 of 4%."

Over Lendahand

Lendahand is een social enterprise dat bestaat uit een crowdfundingplatform dat leningen verstrekt aan ondernemers in opkomende landen en de Lendahand Foundation, dat diezelfde ondernemers traint in kennis en vaardigheden om hun bedrijf succesvol te kunnen managen. Het platform is lid van Social Enterprise NL en werd in 2015 uitgeroepen tot Financieel Product van het Jaar.