Nederland en EU geven Dalits meer prioriteit

De discriminatie van de 260 miljoen Dalits (‘kastelozen’) krijgt sinds kort meer aandacht in het Nederlandse mensenrechtenbeleid. In juni jl. liet Minister Verhagen de Kamer weten dat het een van zijn drie thematische prioriteiten zou worden op de zitting van de VN Mensenrechtenraad.  Verhagen streeft ernaar dat een rapport van twee VN Rapporteurs met concrete richtlijnen tegen kastendiscriminatie door de Mensenrechtenraad wordt aangenomen.. Het lukte niet de richtlijnen in juni aan te nemen. Maar in juli zei Verhagen dat hij het er niet bij laat zitten. Hij meldde aan de Kamer dat de EU deze kwestie nu beter voorbereid in de komende Mensenrechtenraad aan de orde zal stellen.

Voor de Dalits in India en de rest van Zuid-Azië zou de aanname en toepassing van de VN richtlijnen tegen kastendiscriminatie een mijlpaal zijn. Eindelijk wordt hun achterstelling dan niet alleen internationaal erkend maar is er een gezaghebbend instrument om iedereen, van bedrijven tot internationale organisaties, tot actie aan te sporen. De LIW heeft zich daarvoor samen met het Dalit Netwerk Nederland (DNN) en het International Dalit Solidarity Network jaren ingespannen. Zo waren er recent nog gesprekken met Buitenlandse Zaken en werd ook in maart samen met IDSN in Genève  met diverse regeringen gesproken om de zaak in beweging te krijgen. Resultaat was onder meer dat India tijdens haar VN ‘mensenrechtenexamen’ door elf landen, waaronder Nederland, werd aangesproken op de discriminatie van Dalits.

 

In juni organiseerde IDSN een indrukwekkende tentoonstelling in het Europees Parlement over Dalits in Zuid-Azië:  ‘Wij zijn niet onaanraakbaar – 260 miljoen redenen om te handelen’. Zie: www.idsn.org/wearenotuntouchable. Het Europees Parlement organiseerde een hoorzitting met onze gasten uit de regio. In september bleek opnieuw hoe nodig dit nog steeds is. Dalits worden gediscriminineerd bij de hulpverlening na de overstromingen in Bihar en Dalit-christenen zijn het slachtoffer van geweld door extremistische hindoe-organisaties in de deelstaten Orissa en Karnataka. De LIW en anderen vroegen  daarvoor aandacht van de Nederlandse regering, de EU en de media. In het Europees Parlement en op de EU-India Top eind september werd uitvoerig over het geweld tegen Dalit-christenen in India gesproken.

 

Kinderarbeid in uw bedrijfsketen? Dan geen subsidie!

De LIW heeft binnen de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ weer veel werk verzet rond het beïnvloeden van het Nederlandse en Europese beleid rond kinderarbeid. Het onderwerp staat nummer één op de mensenrechtenagenda van Minister Verhagen! Dat blijkt uit de begroting 2009, maar ook uit de beslissing van de EU om alle mogelijke maatregelen tegen kinderarbeid te onderzoeken, inclusief handelsmaatregelen. Nederland had daar sterk voor gepleit. Minister Verhagen organiseerde een Ronde Tafel discussie over kinderarbeid met deskundigen, waar ook de directeur van de LIW aan deelnam. De minister pleitte voor een EU importverbod van producten gemaakt door kinderen. De LIW is níet voor een boycot, maar wil wél dat handelsafspraken gekoppeld worden aan bestrijding van kinderarbeid en onderwijs voor de kinderen. Twaalf aanbevelingen van de LIW om kinderarbeid te bestrijden werden aan Verhagen voorgelegd en in Brussel met Europarlementariërs en Europese Commissie besproken. De Nederlandse en Britse Europarlementariërs Berman en Howitt stelden er vragen over. Ze willen snel een EU Meldpunt Kinderarbeid.

Van groot belang is ook de motie die in juni, op initiatief van de ChristenUnie, door de hele Kamer werd aangenomen. De Kamer wil dat alle bedrijven die door de overheid gesteund worden (subsidie, krediet, handelsmissies etc.) inzichtelijk maken dat ze in hun toeleveringsketen geen gebruik maken van kinderarbeid. Als ze dat niet kunnen moeten ze een openbaar tijdgebonden plan hebben om kinderen ‘in hun keten’ van werk naar school te krijgen. Nu is de regering aan zet! Zijn winkels over een paar jaar ‘kinderarbeidvrij’?

 

Verder lezen? zie India Actief nr. 19

Zie India Actief nr. 19:

www.indianet.nl/actief19.html

 

 

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer