Gedragsverandering; de actieve component van mondiale betrokkenheid

Datum:             Donderdag 17 juni 2010

Tijd:                 Lecture 9.30 – 12.00 uur (koffie en thee vanaf 9.00 uur)

                        Werkatelier 12.00 – 16.00 uur (inclusief lunch)

                        Certificaatuitreiking en borrel 16.00 – 18.00 uur

Locatie:            Tumult, Domplein 5 te Utrecht

Gastsprekers:   O.a. Jan Gruiters (directeur IKV Pax Christi) en Rob van der Vaart (hoogleraar sociale geografie en decaan University College Utrecht)

De afgelopen jaren wordt steeds meer nadruk gelegd op de actieve component van mondiale betrokkenheid. Burgers worden in toenemende mate gezien als co-creators van verandering. En in plaats van draagvlak, wordt tegenwoordig vaker gesproken over wereldburgerschap. Het lijkt er echter op dat een aantal cruciale vragen rond deze ontwikkelingen nog onvoldoende beantwoord zijn. Want wat is de kern van wereldburgerschap? Waar bestaat de actieve component van mondiale betrokkenheid precies uit? Welke gedragsverandering vinden we eigenlijk wenselijk? En wie bepaalt dat? Welke rol spelen kennis en houding nog bij het stimuleren van betrokkenheid?

Tijdens de vijfde lecture van de Context MasterClass zullen diverse gastsprekers reageren op dergelijke vragen. Zo zal Rob van der Vaart, decaan University College, reflecteren op het concept ‘wereldburgerschap’ en de grote nadruk die gelegd wordt op de gedragscomponent. Jan Gruiters, directeur van IKV Pax Christi, zal op basis van zijn ruime praktijk-ervaring ondermeer zijn visie delen op het stimuleren van actief wereldburgerschap en co-creatie. Andere gastsprekers worden spoedig bekend gemaakt.

Context, international cooperation nodigt je van harte uit deze laatste bijeenkomst van de Context MasterClass 2009-2010 bij te wonen. Na de lecture vindt het werkatelier plaats. Hier kun je in een kleine groep actief aan de slag met het thema en is er ruimte om zelf uitdagingen in te brengen. We zullen tijdens het werkatelier de vertaalslag maken van bovenstaande vragen naar de eigen werkpraktijk.

Na het werkatelier zal de certificaatuitreiking plaats vinden voor de geslaagde deelnemers van het intensieve trainingsgedeelte van de Context MasterClass. Ook hiervoor, en de aansluitende borrel, ben je van harte uitgenodigd.

Aanmelden

De lecture en het werkatelier zijn vrij toegankelijk. Wel verzoeken we je om je van te voren aan te melden. Dat kan online, door hier te klikken. Mocht je vragen hebben over deze bijeenkomst of het aanmelden, dan kun je contact met ons opnemen via info@contextmasterclass.nl. Op de webpage www.contextmasterclass.nl vind je de komende weken updates over de bijeenkomst en gastsprekers.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer