Partnerbericht

Lecture 3 december: Surfen op de groene golf van duurzaamheid

Enkele dagen voor de klimaattop in Kopenhagen staat de Context MasterClass in het teken van duurzaamheid. Het klimaat is de afgelopen jaren flink op de agenda gezet. Groen is hot. En groene thema’s lijken bij Nederlanders makkelijker aan te sluiten, dan armoede en ongelijkheid. Hoe zou dat komen? Duurzaamheid gaat er in essentie juist over dat alles wereldwijd met elkaar verbonden is. Op ecologisch èn op sociaal gebied. Welke mogelijkheden zijn er om mee te surfen op de groene golf van de duurzaamheidsbeweging. En hoe kunnen we gezamenlijk betrokkenheid bij sociale en internationale dimensies vergroten?

 

Pasklare antwoorden op deze vragen zijn nog niet voorhanden. Daarom staat de tweede lecture van de Context MasterClass 2009-2010 in het teken van een gezamenlijke ontdekkingstocht naar nieuwe invalshoeken op dit gebied. Pepik Henneman, directeur van Meneer de Leeuw, zal een prikkelende inleiding verzorgen over koplopers, vernieuwen en de duurzaamheidgolf. Als hoofdspreker zal Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, haar succesvolle ervaringen en inzichten delen in het betrekken van Nederlanders bij klimaatvraagstukken. Vervolgens nodigen we jullie, als koplopers op het gebied van draagvlakversterking, uit om, geïnspireerd door nieuwe ideeën, gezamenlijk aanknopingspunten te zoeken om ecologische en sociale thema’s te verbinden aan mondiaal burgerschap.

 

Na de lecture vindt het werkatelier plaats. Tijdens deze interactieve verdiepingsbijeenkomst zal een kleine groep, onder leiding van Pepik Henneman, de inspiratie en inzichten uit de ochtend gebruiken om samen vernieuwende ideeën en concepten te creëren voor het vergroten van mondiaal burgerschap.

 

We nodigen iedereen uit om op 3 december uitingen mee te nemen van draagvlakactiviteiten op het snijvlak van klimaat en armoede. Ter inspiratie zullen we deze tentoonstellen.

 

Op basis van deze lecture zal een digitaal ideeënboek worden ontwikkeld, waarin inzichten, ideeën en concepten gebundeld worden over draagvlakversterking voor internationale samenwerking geïnspireerd door – en meesurfend op – de golf van duurzame ontwikkeling.

Aanmelden

De lecture en het werkatelier zijn vrij toegankelijk. Wel verzoeken we je om je van te voren aan te melden. Je kunt je nu aanmelden door een mailtje te sturen naar info@contextmasterclass.nl. Op de webpage www.contextmasterclass.nl vind je aanvullende informatie over de bijeenkomst en links naar interessant leesmateriaal.

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Meneer de Leeuw

mailto:info@contextmasterclass.nl
http://www.contextmasterclass.nl/