De jaarlijkse Vredeswerkdag biedt mensen die zich plaatselijk en regionaal in willen zetten voor vredesinitiatieven achtergrondinformatie en actiemogelijkheden. Deze zijn veelal gegroepeerd rondom de jaarlijkse Vredesweek, dit jaar van 19 tot 27 september. Motto van de Vredesweek is ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’.

Volgens Gruiters zijn het vooral de mensen die al kwetsbaar zijn die de rekening betalen voor het politieke onvermogen van dit moment. "Kwetsbaar door geweld en armoede in fragiele samenlevingen. Kwetsbaar door onderdrukking en marginalisering in gesloten samenlevingen. Dat zijn de mensen met wie IKV Pax Christi vaak al jaren lang samenwerkt aan vrede, veiligheid en vrijheid. En daarom zijn we ervan overtuigd dat een nieuw klimaat van vrede urgent noodzakelijk is."

Gruiters citeerde Kofi Annan over de vraag hoe realistisch dit alles is: "Ik ben ervan overtuigd dat het bereiken van een veiligere wereld en een groter economisch welzijn, van sociale rechtvaardigheid en een duurzaam milieu niet buiten het bereik van de politieke mogelijkheden ligt. Maar deze publieke goederen zijn door geen enkel land op eigen kracht te realiseren en ook niet via de globaliserende wereldmarkt te verkrijgen".

Volgens Gruiters is er daarom behoefte aan mensen die steun mobiliseren voor internationale samenwerking, voor een beter beheer van de publieke goederen. "Het kan niet langer enkel gaan over onze eigen nationale belangen. Er is juist nu behoefte aan internationale solidariteit, aan een ondubbelzinnige keuze voor een nieuw klimaat van vrede. Het is een misverstand dat alleen de overheid en de markt bij machte zijn een nieuw klimaat van vrede te realiseren. Wij kunnen met elkaar werken aan dat nieuwe klimaat van vrede."

Voorzitter Jan Pronk van het IKV en Pax Christi president A. van Luyn leverden een inhoudelijke bijdrage over de relevantie van Europa als ‘vredesproject’. Volgens Van Luyn heeft ‘het project’ Europa economisch, maar ook op andere terreinen grote prestaties geleverd. Het ‘vredesproject’ Europa is volgens Van Luyn echter veel te kort geschoten "niet alleen omdat in eerste instantie de EU vernauwd werd tot een economische machine, maar ook door haar aarzelend optreden voor vrede en veiligheid in Europa en daarbuiten". Jan Pronk gaf aan het slot van het plenaire programma zijn toehoorders een boodschap mee. Met een bevlogen aanmoediging riep hij op tot een handreiking aan tegenstanders. "Breek uit het eigen comfort, draai het raam van de auto open en ruik en voel de wereld om je heen. Doe wat!"

De Vredeswerkdag werd bezocht door een kleine 200 mensen. Ook andere organisaties die werkzaam zijn op het terrein van vrede en veiligheid leverden bijdragen, zoals Kerk in actie, Islam en Dialoog, Kerk en Vrede en People Building Peace.

 

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer