Knapen wil van de Sociaal Economische Raad weten hoe de particuliere sector hierbij het beste kan worden betrokken. De vragen aan de SER betreffen de mogelijkheden van het bedrijfsleven, publiek-private samenwerking, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie met maatschappelijke organisaties.

Productieve sociale dialoog

Ook komt het bevorderen van sociale dialoog aan de orde in de adviesaanvraag.  De vragen gaan in op de rol van Nederlandse sociale partners, multilaterale organisaties en randvoorwaarden waaronder sociale dialoog productief kan zijn. 
 

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers (waaronder het CNV) samen.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer