Nederland pleit al langer voor een speciale vertegenwoordiger voor de dit jaar door ernstige hongersnood getroffen regio. De vertegenwoordiger zal zich aanvankelijk vooral met Somalië en piraterij bezig houden. 
Knapen benadrukte dat Europa moet doorpakken met een meer geïntegreerde benadering die zich richt op veiligheid, anti-piraterij, rechtsorde en hervormingen, maar ook op het vergroten van voedselzekerheid met investeringen in landbouw in de regio en het maken van harde afspraken over voorwaarden voor steun.  ‘Door flexibel te investeren in veiliger gebieden in Somalië, zoals Puntland en in landbouwprogramma’s kunnen we de bevolking de regio weerbaarder maken tegen rampen en hongernoden’, zei Knapen. 
‘Uiteindelijk liggen de oplossingen en de verantwoordelijkheden bij de Afrikanen zelf. Maar we kunnen ze daar als EU wel bij helpen. De EU is de grootste donor in de regio, het is onze dure plicht om de bevolking in de Hoorn, in Europa en in Nederland te laten zien dat we met al dat geld verschil maken.’ 
Knapen verwelkomde verder het voorstel van eurocommissaris Piebalgs om een expertbijeenkomst over voedselzekerheid in de Hoorn van Afrika te organiseren.

buza-os

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer