‘Ik wens dit kind een gezond en voorspoedig leven toe. Een leven waarin dit kind kansen krijgt en zich kan ontplooien.  Een leven waarin het zijn of haar eigen doelen kan verwezenlijken en kan bijdragen aan een democratische, veilige en duurzame samenleving. Helaas is de harde werkelijkheid dat niet elk kind onder zo’n gunstig gesternte ter wereld komt. Veel kinderen zijn het gevolg van een ongewenste zwangerschap. Heel vaak weten jonge mensen te weinig over seksualiteit en hebben ze geen toegang tot goede informatie en voorbehoedmiddelen.’

Tienerzwangerschappen en onveilige abortussen leiden tot onnodig hoge moedersterfte (elke 90 seconden sterft er ergens ter wereld totaal onnodig een vrouw als gevolg van haar zwangerschap of de bevalling!).   Zo’n 215 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden zouden wel anticonceptie willen gebruiken maar kunnen dat om verschillende redenen niet. Knapen: ‘We weten dat als vrouwen kunnen kiezen ze vaak minder kinderen krijgen. Bovendien zijn die kinderen dan gezonder en de vrouwen productiever. Dit is een win-win situatie want het betekent dat de kinderen die er komen een betere toekomst kunnen krijgen. Dat er minder druk komt op milieu en klimaat. Jonge mensen met goede perspectieven dragen bij aan welvaart en welzijn en stabiliteit, vrede en veiligheid. Mijn beleid focust niet voor niets op die vier speerpunten die heel nauw met elkaar samenhangen: seksuele gezondheid, verbetering van de voedselzekerheid, water en vrede en veiligheid.  Als wij vrouwen, mannen en jongeren daadwerkelijk in staat stellen om hun eigen keuzes te maken draagt dit bij aan alle doelstellingen.  Het goede nieuws is dat we weten wat er moet gebeuren – het is geen ‘rocket science’.’

Nederland is al jaren een groot voorvechter en supporter van dit recht op keuze omtrent seksualiteit en kinderen krijgen. ‘ We zijn niet bang om onderwerpen ter sprake te brengen die anderen het liefst onder het vloerkleed willen vegen. Zoals het bestrijden van onveilige abortus, zoals het bepleiten van goede seksuele voorlichting en toegang tot anticonceptie voor jongeren.  We doen dat niet vanuit een of andere ideologische overtuiging, maar omdat we weten dat dat het beste werkt. Niet alleen voor de 7 miljardste wereldburger die nu geboren wordt, maar ook voor de kinderen die nu al tien zijn en de kinderen die over tien jaar geboren worden.’

Nederland steunt verschillende maatschappelijke en internationale organisaties die zich inzetten voor SRGR, waaronder de Unite for Body Rights Alliantie van Nederlandse maatschappelijke organisaties, het VN-bevolkingsfonds UNFPA, de International Planned Parenthood Federation (IPPF) en het publiek-private partnerschap Universal Acces to the Female Condom Initiative. Naast financiële ondersteuning heeft Nederland een belangrijke rol als pleitbezorger voor internationale afspraken en standaarden op dit terrein.

buza-os

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer