Partnerbericht

KIT Rural Change adviseert Kaapverdiaans Ministerie van Landbouw bij het opstellen van een intersectoraal strategisch milieuplan

Het opstellen van het tweede nationale milieuplan is een proces in twee fasen. Tijdens een eerste snelle ronde werd op nationaal niveau en op basis van documentstudies en bilaterale gesprekken tussen de verschillende betrokken ministeries een strategisch plan opgesteld. Dit plan diende als aanzet tot het Nationale Ontwikkelingsplan. Penninkhoff: ‘In de tweede fase moet het plan verder worden uitgewerkt op basis van intersectoraal overleg tussen alle betrokken ministeries. Ook commerciële bedrijven en vertegenwoordigers van de burgerbevolking zullen bij het werk betrokken worden. Zo’n intersectoraal plan, waaronder alle milieuactiviteiten vallen, fungeert ook als een kader voor donoren. Zij kunnen een onderdeel financieren of een bijdrage geven voor de uitvoering van het plan als geheel. Dat is veel effectiever dan het opzetten en financieren van allerlei losse projecten.’ Penninkhoff zou graag zien dat het een toetsingskader wordt voor alle toekomstige milieuactiviteiten.

Milieueducatie en voorlichting

Het Ministerie van Onderwijs is een belangrijke partner. ‘Voor het welslagen van dit milieuplan moeten we ook de lokale bevolking enthousiasmeren en motiveren. Het milieubewustzijn onder de bevolking is nu nog gering. Er moet goede milieueducatie komen al vanaf lagere school leeftijd. De leerstof op school moet beter aansluiten bij de eigen natuurlijke omgeving. En er moet goede voorlichting komen over wat milieu nu eigenlijk is.

Stedelijke vervuiling

‘Veel mensen denken bij het woord milieu nu nog vooral aan het aanpakken van de problemen waarmee ze zelf veelal geconfronteerd worden: stedelijke vervuiling. Van de 434.000 inwoners die de eilandengroep telt, wonen er zo’n 100.000 in Praia. In een aantal wijken zijn zaken als riolering en drinkwatervoorziening behoorlijk slecht. Overigens ondersteunt de gemeente Rotterdam sinds kort de vuilnisophaaldienst van Praia met technische adviezen en middelen.’

Meer aandacht voor duurzame ontwikkeling noodzakelijk
‘Hoewel de mensen wel doordrongen zijn van de gevolgen en omvang van problemen als bodemuitputting, erosie en het verlies van biodiversiteit, komt dit nog weinig tot uitdrukking in een structurele aanpak van de problemen. Zo heeft Praia al wel een milieuplan voor het stedelijk gebied, maar nog niet voor de groene zones. Op de tv zie je wel spotjes waarin voorlichting wordt gegeven over hygiëne, maar niet of nauwelijks over het op een duurzame manier omgaan met de natuurlijke omgeving. Ik zou graag zien dat op tv ook de gevolgen van zaken als houtkap en het bedrijven van landbouw op plaatsen waar het te droog is onder aandacht worden gebracht. In de loop van het jaar zullen we ook monitoren of de voorlichting over de milieuproblemen en het milieuplan effect heeft gehad. Dit doen we door mensen te interviewen en om de aandacht voor deze zaken in de pers te volgen.’

KIT Rural Change: Intersectoraal Milieuplan Kaapverdië
Expertise KIT Rural Change