Veel biodiversiteit projecten hebben een puur biologische conservatie benadering: de plant staat centraal. Vaak profiteren lokale gemeenschappen daar onvoldoende van of worden hun inkomensmogelijkheden zelfs ingeperkt, omdat er allerlei restricties komen. KIT Rural Change pakt het daarom anders aan. De lokale boeren worden vanaf het begin bij het project betrokken. Op die manier wordt toegewerkt naar de productie van nieuwe landbouwgewassen, waarmee zowel biodiversiteit als economische ontwikkeling kan worden bevorderd.

Institutionele benadering

Behalve naar de teelt technische mogelijkheden, kijkt KIT Rural Change vooral naar: welke instellingen en handelsrelaties bij zo’n productie- en handelsketen betrokken zijn, en hoe de internationale markt voor dit soort producten is. Het streven is om boeren te voorzien van goede informatie, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken en er zo ook voldoende draagvlak komt voor het project, aldus Steenhuijsen-Piters.

KIT Projecten Belicht
KIT Rural Change
KIT Rural Change

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer