Partnerbericht

Kinderen in Haarlem en Bloemendaal verbinden werelden naar een duurzame toekomst

In Haarlem en Bloemendaal zijn er het afgelopen schooljaar 2012 / 2013, in het verlengde van de stedenband tussen Haarlem en Mutare, ook zeven individuele basisscholen van beide steden verbonden. In alle acht groepen van de deelnemende scholen is een presentatie door medewerkers van de Stedenband, de Groene Mug en het NME-Centrum gegeven waarbij veel foto’s en video’s van de kinderen van de verbonden  school in Mutare werden getoond met uitleg hoe de kinderen daar leven en hoe hun leefomgeving eruit ziet. Zeker de helft van de tijd werd besteed aan het beantwoorden van vragen van de enthousiaste kinderen en het praten over verschillen en overeenkomsten. Dat er wellicht meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen de kinderen hier en daar, was de grootste openbaring. De kinderen daar zijn ook nieuwsgierig, blij met het contact met leeftijdsgenoten uit een heel andere wereld en veelal ook actief en vrolijk. Veel verbazing was er over de schooluniformen in Mutare en de video met een dans van kinderen uit Mutare, waarbij de kinderen hier dachten dat de video versneld werd afgespeeld. Leerkrachten verbaasden zich over de netheid van schrijven en tekenen van de kinderen in Mutare.

In feite was deze kennismaking met een andere leefwereld een concrete invulling van het thema wereldoriëntatie. Tevens was het een opmaat voor het mondiale en complexe onderwerp duurzaamheid. Duurzaamheid werd tijdens de presentaties en gesprekken met de leerlingen vertaald naar “zuinig zijn met” en “eerlijk delen”. Dat eerlijk delen betreft dan met name de verdeling tussen de verschillende generaties. Een heel korte definitie luidt: “behoud wat volgende generaties nodig hebben.” Op één van de scholen is al een vervolgproject geweest waarbij de kinderen op onderzoek gaan naar hun eigen leefomgeving. Ze doen daarover verslag in woord en beeld en het vormt de aanleiding voor een begeleide groepssessie waarin voorbeelden van duurzaamheid verder worden uitgelegd en besproken. Daarbij wordt ook weer zoveel mogelijk beeldmateriaal gebruikt en interactie met de scholieren gestimuleerd.

Een praktisch voorbeeld van duurzaamheid zijn de WakaWaka Led-lampjes op zonne-energie. Hiermee kunnen de, nog in veel landen voorkomende, gevaarlijke en ongezonde olielampen worden vervangen. De deelnemende scholen hebben dit jaar ieder op eigen wijze en initiatief hiervoor ingezameld. Enkele honderden lampjes kunnen binnenkort naar de kinderen en hun gezinnen in Mutare verscheept worden.  Daarnaast is er ingezameld voor het project 100Faces van de Stedenband. Daarin staat sociaal werk, sportiviteit en educatie in Mutare centraal. Het inzamelen was slechts een vrijwillige afgeleide van de hoofddoelstellingen wereldoriëntatie en duurzaamheid. Het geeft de kinderen wel het gevoel dat ze iets positiefs kunnen doen en geeft ruimte aan hun creativiteit. Zo zijn er markten veilingen, kaartenacties en tentoonstellingen geweest en zelfbereide gerechten uit Mutare verkocht.

Inmiddels is er met een aantal van de deelnemende scholen geëvalueerd en zijn de mogelijkheden besproken om de scholenband in het komende schooljaar 2013 / 2014 verder te verstevigen en het thema duurzaamheid nader in te vullen.  De deelnemende scholen zijn Bos en Vaart, de Talenten, Bos en Duin, Wadden Molenwijk, Wadden Boerhave, de Dolfijn en Molenwiek Montessori. Andere scholen uit Haarlem en Bloemendaal zijn ook van harte welkom.

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met projectleider Ronald van Zon, rpvanzon@planet.nl  Tel : 023 5492719 Zie ook de websites van de betrokken organisaties:  http://www.haarlem-mutare.nl/ ,  http://www.100faces.nl/ , http://www.haarlem.nl/nme/ , http://www.degroenemug.nl/ en http://www.wakawakafoundation.org/