De conferentie werd afgesloten met een resolutie waarin niet alleen aanbevelingen werden gedaan aan de Kazachse regering, maar ook met medewerking van de Wereld Gezondheids Organisatie, steun zal worden geboden voor het implementeren van een nationaal programma ter voorkoming van asbest gerelateerde ziekten. Ook is de regering van Kazachstan gevraagd om witte asbest in de 3e annex van de Rotterdam Conventie op te nemen.

 

Gevoelige kwestie

Asbest is een gevoelig onderwerp in Kazachstan. Het land produceert zo’n 220.000 ton per jaar En is daarmee de tweede productent van witte asbest ter wereld. Momenteel kunnen asbesthoudende materialen zonder beperking worden gebruikt in Kazachstan vooral in ziekenhuizen, creches en scholen. De VN organisatie ILO (International Labour Organisation) schat dat wereldwijd zo’n honderdduizend mensen aan de gevolgen van asbest gerelateerde ziekten sterven. " Ook witte asbest, zoals die wordt geproduceerd in Kazachstan, is uitermate kankerverwekkend" benadrukte Dr. Ivan Ivanov van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens hem zijn er niet alleen veiliger alternatieven voor alle toepassingen van witte asbest, maar is het ook moeilijk om de blootstelling te beheersen. De meest effectieve strategie om te zorgen dat asbest gerelateerde ziekten niet meer kunnen voorkomen is te stoppen met het gebruik van asbest.

 

Asbest in Nederland

Norbert Jousten, leider van de delegatie van de Europese Commissie in Kazachstan, betoog tegenover de net aangetreden milieuminister van Kazachstan, Majit Turmagambetov met name over het belang aan van deze conferentie.

De Nederlandse ambassadeur in Kazachstan de heer Klaas van der Tempel stelde dat ook Nederland ooit een grootverbruiker van asbest was, onder andere in vloeren en wegen, hoewel al in 1932 de eerste waarschuwingen over asbest opgeld deden en het materiaal toen al gekoppeld werd aan het ontstaan van longziekten. Nederland reguleerde het gebruik van asbest gefaseerd. Als eerste werd "blauwe" asbest verboden in 1997, maar pas in 1998 ging er een totaalverbod van kracht op alle soorten asbest. Helaas betekende dat niet het einde van het probleem. De komende jaren zullen de kosten voor het verwijderen van asbest en het behandelen van asbest gerelateerde ziekten alleen nog maar toenemen. Studies tonen aan dat, had Nederland maatregelen genomen op het moment dat de eerste signalen zich aandienden, er vele duizenden levens gered hadden kunnen worden.

 

Verdrag van Rotterdam

De plaatsvervangend directeur-generaal van het Duitse ministerie van Milieu, de heer A. Nies, benadrukt "dat meer dan 40 landen de productie en het gebruik van chrysotiel al hebben verboden, vanwege haar bewezen kankerverwekkende eigenschappen. Voor landen als Kazachstan met een grote chrysotiel industrie is het van het allergrootste belang dat er adequate maatregelen worden genomen voor het beheersen van de risico’s. Vermelding van chrysotiel asbest in het Verdrag van Rotterdam zal de verspreiding van risico-informatie aan de importerende landen en hen in staat stellen om met kennis van zaken beslissingen te nemen om hun burgers te beschermen."

 
Kaisha Atakanova, president van de Kazachse milieu- organisatie Eco-Forum, en Sascha Gabizon, Internationaal Directeur van WECF stelden na afloop: "Deze gezamenlijke resolutie is een enorme stap voor Kazachstan, omdat nooit eerder de mogelijke gevaren van chrysotiel asbest op deze manier het onderwerp zijn geweest van gesprek. Met recht een historische conferentie".

 

WECF

WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees,VN, nationaal en internationaal niveau.

                         

 ————————————–

Voor de redactie:

 

Voor meer informatie en voor fotomateriaal kunt u contact opnemen met:

 

            –          Chantal van den Bossche, press officer WECF , chantal.vandenbossche@wecf.eu, +31-628129992   

            –          Johanna Hausmann, press officer WECF Germany  johanna.hausmann@wecf.eu

            –          Alexandra Caterbow, alexandra.caterbow@wecf.eu

 

Een kopie van de Astana Asbestos resolution is te downloaden van de website van WECF www.wecf.eu

 

De Internationale conferentie "Asbest en POPs – Politiek en Praktijk in Kazachstan en de Europese Unie" die afgelopen week plaatsvond in de stad Astana werd georganiseerd door milieu- en vrouwennetwerk WECF in samenwerking met de Kazachse milieu-organisatie Eco-Forum. De conferentie werd medegefinancierd door de Europese Commissie in Kazachstan en het Duitse Ministerie voor Milieu.

 

 

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer