Katoen is voor Benin een belangrijke bron van inkomsten. De privatisering van de katoensector heeft de boeren in het West-Afrikaanse land vooralsnog geen beter belegde boterham opgeleverd. Hervorming van de sector is nodig om concurrerend te kunnen zijn op de wereldmarkt. Nederland helpt Benin daarbij door in de huidige WTO-onderhandelingen de West-Afrikaanse katoenlobby te versterken.

In Benin zelf is de Nederlandse hulp gericht op versterking van de producentenorganisaties, het stimuleren van een grotere verscheidenheid in katoen en katoenproducten. Zo steunt Nederland het initiatief voor een meer duurzame teelt met het label 'Cotton made in Africa'. Op die manier worden de boeren zelf er beter van.

Minister Van Ardenne heeft de recent nieuw aangetreden regering voor dit jaar 3,5 miljoen euro algemene begrotingssteun toegezegd. Twee miljoen euro kan de minister van Financiën nu reeds besteden; de overige 1,5 miljoen euro maakt Nederland aan het einde van dit jaar over onder voorwaarde dat de regering van Benin dan een concreet plan voor corruptiebestrijding heeft en het plan voor hervorming van de katoensector op tafel ligt.

buza-os

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer