Partnerbericht

“Kansen voor jongeren en de stad”

Maatschappelijke diensttijd in Amsterdam

Amsterdam is voor veel jongeren een stad vol kansen en mogelijkheden. Maar voor sommige jongeren is het ook een complexe stad. Een stad waarin groepen jongeren elkaar weinig ontmoeten, niet iedereen het netwerk of sociaal kapitaal heeft om succesvol hun weg naar volwassenheid te betreden of om een andere reden kwetsbaar zijn en nét dat extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is juist voor deze jongeren een mooie kans zich verder te oriënteren, zich te ontwikkelen en de samenleving te laten zien dat zij er ook toe doen.
In Amsterdam worden circa 2000 jongeren bereikt via verschillende proeftuinen MDT, allemaal proeftuinen van de zgn. 1e en de 2e tranche MDT. Deze proeftuinen trainen, begeleiden en matchen jongeren aan maatschappelijke organisaties in uiteenlopende branches, zoals: sport, cultuur, zorg en welzijn, agrarisch, circulaire economie en duurzaamheid, ICT, media, overheid en onderwijs. Een zeer diverse groep jongeren is dus aan de slag in een nog diverser maatschappelijk werkveld. We zien al dat MDT veel kansen biedt voor deze jongeren en ook een hoop nieuwe positieve energie losmaakt.

Het Amsterdams Platform MDT

In maart 2019 hebben dertien Amsterdamse proeftuinen hun krachten gebundeld. Het Amsterdams Platform MDT is opgericht met als doel kennis en ervaring uit te wisselen, maar bovenal om te werken aan de borging van resultaten van de proeftuinen, via samenwerking en netwerkvorming.

In het streven naar een voortzetting van MDT in Amsterdam is ook de samenwerking met gemeente Amsterdam gezocht. Dit heeft geresulteerd in een projectplan in het kader van de zgn. 3e tranche MDT, dat eind oktober 2019 van start gaat. Met dit project wordt er in samenwerking met o.a. 5 stadsdelen geëxperimenteerd met het MDT-concept naar het model van de Vlaamse Samenlevingsdienst.

“Urban Talentz heeft voor mij betekend dat ik beter met mensen om kan gaan en nu kennis heb van de kunst- en cultuursector waar ik zonder Urban Talentz nooit mee in aanraking zou zijn gekomen.”

De projectperiode van alle nu lopende proeftuinen MDT eindigt begin 2020. Verschillende organisaties, veelal in samenwerking met anderen, zullen projectplannen indienen binnen de zgn. 4e tranche MDT. Dat betekent dat we doorpakken in de uitrol en borging van MDT in de stad Amsterdam. We gaan ervan uit dat enkele van deze projectplannen begin 2020 (tot begin 2022) tot uitvoering komen. Het Amsterdams Platform MDT zal dan gaan zorgdragen voor nog meer samenhang en verdere samenwerking.

“Het is fijn om me begrepen te voelen bij MET, dat ik zoveel kansen krijg om mezelf te laten horen. Zo mooi wat ik allemaal heb bereikt en nog kan bereiken.”

We zien in MDT, en het platform in het bijzonder, ook een mooie kans om op een verfrissende wijze met een diversiteit aan organisaties samen op te trekken en de jongeren de kansen te geven die zij verdienen.

De Proeftuinen

Graag laten we zien hoe het er in de Amsterdamse proeftuinen voor staat. We geven inkijk in wat de proeftuin precies doet, hoeveel jongeren er al aan de slag zijn geweest met MDT, maar vooral hoe jongeren het zelf ervaren en welke nieuwe positieve energie MDT hen geeft.
De proeftuinen van Het Amsterdams Platform MDT bestaat uit: Music Moves, Urban Talentz, EventHands, Project MET, IMCoach, Next Generation, Prosocial, Starters4Communities, Tamino, Ympact020, Young Leaders Uit de Buurt, De Community Academy.

Benieuwd naar de proeftuinen in Amsterdam? Download het document en lees verder.

MDT-Amsterdamse-Platform.pdf