Partnerbericht

Kan digitalisering zorgen voor meer werk voor Afrikaanse jongeren?

Goede banen en inkomen zijn essentieel voor jongeren om volledig deel te nemen aan de samenleving en hun potentieel te realiseren. Digitalisering biedt hen daarbij kansen. In Afrika is de digitale kloof echter groot ten opzichte van de rest van de wereld. Driekwart van de 1,3 miljard Afrikanen zit niet op internet. Hoe kan digitalisering zorgen voor meer economische inclusie van jonge Afrikanen?

In Afrika werkt nu het topje van de maatschappelijke piramide online. De huidige coronacrisis heeft dit probleem alleen maar verergerd. De rest blijft achter, vangt soms een glimp op van de digitale wereld online. Opkomende generaties vissen veelal achter het net, met name meisjes. Terwijl juist jonge vrouwen de (digitale) economie kunnen aandrijven, mits voor hen de juiste voorbereiding en adequate toegang wordt gerealiseerd. Maar wat kinderen op school leren sluit niet aan op wat de digitale economie van ze vraagt.

Generaties op achterstand

Voor een hele generatie dreigt daardoor nog meer achterstand. Dat concludeerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies ‘Digitalisering en Jeugdwerkgelegenheid in Afrika’ dat ze onlangs aan het Kabinet presenteerde.

In het rapport adviseert de AIV hoe Nederland zich meer kan inzetten om die digitale kloof in Afrika aan te pakken. Ook RNW Media richt zich met een nieuw programma over economische inclusie, dat morgen wordt gelanceerd, op de kansen die digitalisering jongeren te bieden heeft.

Daarbij staan de behoeften en ambities de jongeren zelf centraal. Dus wat vinden Afrikaanse jongeren er zelf van? Wat moet er volgens hen veranderen?

Webinar

Die vragen komen aan de orde tijdens een interactief online debat op 15 oktober dat RNW Media samen met de Nederlandse Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, organiseert. Jongeren uit Burundi, Nigeria en de Democratische Republiek Congo (DRC) vertellen over hun ervaringen, ideeën en reageren op de bevindingen van het AIV-rapport.

Afrikaanse jongeren aan het woord

Zo vertelt Dacia Munezero over hoe groot de behoefte in Burundi is aan betere banen. Jeugdwerkloosheid is een ernstig probleem, met meer dan 55 procent van de jongeren op het platteland die zonder werk. In de stedelijk gebieden is dat zelfs 65 procent. Oyindamola Bamgbola-Fadeyi spreekt over de noodzaak van meer investeringen in onderwijs en de ontwikkeling van digitale vaardigheden in Nigeria. Hoewel jongeren vaak worden omschreven als “digital natives“, ontbreekt het de meeste Nigeriaanse jongeren aan de nodige digitale vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Veel jongeren weten zelfs niet eens van het bestaan van internet af.

Trésor-Dieudonné Kalonji Bilolo uit Congo vertelt over andere problemen waar veel Afrikaanse landen mee te maken hebben op internet: censuur en desinformatie. Regelmatig wordt internet en social media platgelegd door de regering en worden online haatzaaiende berichten als fake news verspreid. Hoe kan Nederland inspanningen in Congo ondersteunen om internet governance te verbeteren?

Expertpanel

Een expertpanel reageert op de zienswijzen en vragen van de Afrikaanse jongeren. In het panel zitten leden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de AIV en vertegenwoordigers van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Eregasten van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Pascalle Grotenhuis, Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling (DSO) en Ambassadeur Vrouwenrechten en Gendergelijkheid en Tijmen Rooseboom, Ambassadeur Jongeren, Werk en Onderwijs.

Journaliste Ana Karadarevic, onlangs verkozen als lid van het hoofdbestuur van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), zal de sessie modereren. Het debat, is een ‘Road-to’-sessie in de aanloop naar het Youth@Heart virtual forum op 2 november.

Online deelnemers krijgen de gelegenheid om via de chatruimte vragen te stellen aan de sprekers. Als je mee wilt doen aan het debat, registreer je dan hier.