Het jongeren uitzendprogramma kent 2 vormen:

–         De junior deskundige: afgeronde relevante HBO/WO opleiding, met daarbinnen aandacht voor ontwikkelingssamenwerking; Kan op basis van kennis en werkervaring of stage een bijdrage leveren aan capaciteitsversterking van de partnerorganisatie. Duur: 1-2 jaar.

–         De starter: Afgeronde MBO/HBO/WO opleiding zonder specialisatie op ontwikkelingssamenwerking. Kan op uitvoerend niveau een bijdrage leveren aan het werk van de partnerorganisatie. Duur: 6 maanden.

 

JUNIOR DESKUNDIGE LOGOPEDIE

 

Doel van de inzet

Binnen haar jongerenprogramma steunt Kerk in Actie het centrum Dar ul Mussarat in Lahore, Pakistan. Dar ul Mussarat is een centrum waar 62 meervoudig gehandicapte kinderen uit Lahore een dagprogramma krijgen aangeboden voor training van mentale en lichamelijke vaardigheden, om hun integratie in de samenleving te bevorderen. Het centrum is onderdeel van het Bisdom Raiwind van de Kerk van Pakistan. De Kerk van Pakistan is een protestantse kerk. Kerk in Actie zendt een logopedist als juniordeskundige uit voor het trainen en coachen van lokale stafleden, onderwijskrachten en ouders in logopedische vaardigheden die van belang zijn voor integratie van de kinderen in de samenleving. De logopedist komt te werken onder de directrice van het centrum.

 

Taakomschrijving

  het trainen en coachen van lokale stafleden, onderwijskrachten en ouders in       

  logopedische vaardigheden;

–   het geven van therapie aan kinderen met een meervoudige handicap;

   het assisteren bij de ontwikkeling van een systeem waarin eenvoudige logopedie een vast onderdeel van het onderwijsleerprogramma wordt;

 

Standplaats en periode

Het betreft een fulltime functie voor de periode van één jaar (met een mogelijke verlenging van een halfjaar) in Lahore, Pakistan. Uitzending staat gepland voor voorjaar 2008. Een opleidingstraject maakt deel uit van de voorbereiding. Dit zal plaatsvinden in de maanden november en december 2007. Om acceptatie redenen in Pakistan gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Voor de vacature geldt een minimumleeftijd van 20 en maximum leeftijd van 32 jaar. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de mogelijke bijdrage die de kandidaat kan leveren aan draagvlakversterking in Nederland, onder meer door op actieve wijze een link te zijn tussen het werk van ICCO & Kerk in Actie en de kerkelijke achterban in Nederland (Interactief programma). Het salaris en de vergoedingen zijn in overeenstemming met de PSO Jongerenvoorwaarden (www.pso.nl).

 

Van de medewerker wordt gevraagd:

–         Afgeronde opleiding logopedie

–         Minimaal 1 en maximaal 3 jaren werkervaring, bij voorkeur met gehandicapte kinderen

–         Vaardigheid op het gebied van training en kennisoverdracht

–         Stage- of werkervaring in een interculturele context is een pré

–         Betrokkenheid bij de Protestantse Kerk in Nederlandof van de kleinere kerken die deelnemen in Kerk in Actie en ICCO

–         Goede spreek- en schrijfvaardigheid in het Engels

–         Enthousiasme om de kerkelijke achterban in Nederland bij het werk te betrekken

–         Praktische en flexibele instelling

–         Bereid en in staat om zelfstandig en onder soms lastige omstandigheden te werken

 

INFORMATIE/SOLLICITATIE

Voor meer informatie en/of toezending van een informatiepakket kunt u zich wenden tot Lennard Roubos, telefoon 030-8801824, email: Lennard.Roubos@ICCOenKerkinActie.nl. Voor meer informatie over het Internationaal Jongerenprogramma van ICCO & Kerk in Actie ziet www.durfoverjegrens.nl. En over ICCO & Kerk in Actie kunt u terecht op www.icco.nl en www.kerkinactie.nl

 

Indien u geïnteresseerd bent in de bovengenoemde functie kunt u een brief met c.v. tot 24 september a.s. per post of e-mail zenden aan: Protestants Landelijk Dienstencentrum, stafafdeling HRM, t.a.v. Mevr B. Roos, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. Email: b.roos@pkn.nl.

logo_icco_rgb_1200px_0

ICCO

ICCO is de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd geven wij financiële steun en advies aan lokale …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer