Partnerbericht

Jouw duurzame hypotheek; niet onder stoelen of banken

Heb jij een hypotheek nodig of wil je je huidige variant oversluiten? Dan wil je natuurlijk niet dat de bank van jouw lening het geld gaat investeren in zaken waar jij niet achter staat. Er zijn steeds meer banken die met je hypotheek helpen om duurzamer te wonen. Dit zegt alleen nog niks over waar het het geleende geld vandaan komt, of wat ze doen met het geld dat ze met jouw hypotheek verdienen. Naast energiebesparende maatregelen is het dus ook belangrijk te kijken naar de bank waar jij je hypotheek afsluit.

Meer dan een half miljard aan “foute” investeringen
Als we praten over foute investeringen, dan hebben we het over bedrijven die zich schuldig maken aan ontbossing, kinderarbeid, landroof, corruptie en mensenrechtenschendingen. De Eerlijke Bankwijzer liet in juni weten dat nog veel Nederlandse banken op grote schaal investeren in de productie van plastic en schaliegaswinnig. Ook zouden de ING, ABN AMRO en Van Lanschot nog steeds in foute wapenleveranciers investeren. In totaal gaat het om bijna 650 miljoen euro in dertien bedrijven die wapens leveren aan landen die mensenrechten schenden.

We zijn er klaar mee
Duizenden kilometers regenwoud zijn inmiddels verdwenen om plaats te maken voor palmolieplantages. Er zijn verschrikkelijk veel oerbossen verwoest en verdwenen. Dieren werden gedwongen hun leefgebied te verlaten en mensenrechten zijn geschonden. Begin deze maand overhandigde Milieudefensie bijna 31.000 handtekeningen aan Minister Hoekstra van Financiën om aandacht te vragen voor foute investeringen. Zij doen daarmee een oproep aan de politiek om hier een einde aan te maken door het opstellen van regels voor investeerders. Een beleid waarbij het onmogelijk wordt geld te steken in zaken die slecht zijn voor mens, dier en milieu.

Waar komt het geld van de bank van jouw hypotheek vandaan?
Als jij je hypotheek afsluit bij een grote, internationale bank, kun je ervan uitgaan dat dit geld voortkomt uit beleggingen en spaargeld. Financieringen uit spaargeld zijn duurzaam, aangezien je hierdoor ‘niet-besmet’ geld leent. Internationale banken investeren echter ook in grote bedrijven. Deze bedrijven kunnen een beleid hebben dat totaal niet milieuvriendelijk is of zelfs bepaalde rechten schenden. Als we duurzame voortgang willen stimuleren dan is het niet alleen belangrijk om te investeren in dergelijke projecten maar ook kritisch te zijn op beleggingen.

De beste duurzame banken volgens de Eerlijke Bankwijzer zijn Triodos en de Volksbank (hieronder vallen ASN, Regiobank, SNS en BLG Wonen). Triodos geeft aan alleen in zaken te investeren waarvan zij vinden dat het goed is voor de wereld. Of, zoals ze het zelf zeggen: “We financieren alleen bedrijven die mens, milieu of cultuur centraal stellen.” Daarmee is de Triodos hypotheek absoluut een duurzame keus.

Hypotheek verstrekkingen door verzekeraars en pensioenfondsen
Het geld van alle maandelijkse premies die voor verzekeringen en pensioenen betaald wordt, moet op lange termijn worden belegd. Dit gebeurt onder andere door het verstrekken van hypotheken. Ook bedrijven hebben verzekeringen nodig. Wanneer zo’n bedrijf geen duurzaam beleid voert, zal het geld van jouw hypotheekverstrekker indirect niet uit een duurzame bron komen. Om dit precies te herleiden is natuurlijk bijna onmogelijk. Het gaat hierbij om: Argenta, Centraal Beheer en Syntrus Achmea. Ook beleggingen van pensioenfondsen zijn meestal niet transparant. Dit zijn de belangrijkste hypotheekverstrekkers gefinancierd door pensioenfondsen: Attens Hypotheken, IQ Woon en Munt Hypotheken.

Duurzame hypotheek
Milieuvriendelijke maatregelingen zoals zonnepanelen of woningisolatie, geeft meerdere voordelen: besparing van belasting, een lagere energierekening en financieringsvoordeel op je hypotheek. Daarbij kun je ervan uitgaan dat je huis in waarde stijgt. Aandacht voor het milieu wordt steeds belangrijker en dit zal alleen maar toenemen.

Maar ook als je geen nieuwe woning koopt, zijn er mogelijkheden je huis te verduurzamen zonder dat je daar je spaargeld voor hoeft aan te spreken. Hiervoor kun je terecht bij je hypotheek adviseur. De overheid doet een duit in het zakje met bijvoorbeeld energiebespaarleningen en subsidie op onder andere warmtepompen. Daarbij zijn er ook ‘groene leningen’ via banken te verkrijgen. Let op; het gaat hier om persoonlijke leningen waarvan de rente over het algemeen hoger is dan de hypotheekrente.

Bij de Triodos hypotheek werkt het iets anders dan bij andere banken en hypotheken. Hier is het energielabel van de woning namelijk gekoppeld aan de hypotheekrente die je gaat betalen. Hoe groener je energielabel, hoe lager de rente die je betaalt. Daarnaast mag je bij de berekening van je maximale hypotheekbedrag 9.000 euro extra lenen, als je dat geld in energiebesparende maatregelen steekt.

Money makes the world go round
Mogelijkheden tot grote veranderingen zitten bij het grote geld. Echter, de financiële sector is alles behalve groen. Het is ook geen realistische gedacht dat dit van het een op het andere moment kan worden opgelost. Het gaat hier om een ontzettend groot en vooral ook ingewikkeld netwerk. Maar willen we écht toekomstgericht te werk gaan, dan moeten we daar zijn waar het grote geld zit. Een bank kan niet zomaar het roer omgooien, maar wel beginnen met het stellen van voorwaarden aan de investeringen die ze doen. Als banken, verzekeraars en pensioenfondsen ‘hun’ geld duurzamer en eerlijker investeren, komt alles in beweging. Jij als consument kan daar onder andere aan bijdragen door kritisch te kijken bij welke bank jij je hypotheek afsluit.

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.