Jongeren én politici spreken
Jongerenvertegenwoordigers vormen de schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. Zij gaan op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken ze vervolgens met onder andere beleidsmakers. "Ik ga veel naar scholen en vraag jongeren wat zij vinden van de verschillende culturen in Nederland en gewoontes die anderen hebben. We gaan dan geen uur vol praten, maar spelen een spel of ik stuur ze op pad om een foto te maken van wat culturele diversiteit voor hen betekent. Zo krijg ik ontzettend veel leuke verhalen te horen," zegt Anne de Leeuw, student Journalistiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en jongerenvertegenwoordiger UNESCO.
"Deze input neem je mee naar culturele en politieke organisaties," zegt Cornelieke de Klerk (22), student Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam en nu nog jongerenvertegenwoordiger UNESCO. "Er liggen enorm veel kansen voor de nieuwe jongerenvertegenwoordiger: de Nationale UNESCO Commissie en het ministerie van OCW willen samenwerken."

Veel geleerd
Mirte van Loenen (20), student Bedrijfseconomie en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft er al een jaar op zitten als jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken en heeft heel veel geleerd: "Strategisch het belang van jongeren in een belangrijke vergadering noemen bijvoorbeeld. Daar moet je diplomatiek voor zijn. Ik wil geen mensen tegen hun schenen schoppen. Maar te diplomatiek is ook niet goed, ik blijf wel jongerenvertegenwoordiger natuurlijk."

NJR
NJR geeft jongeren de kans te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen, of dat nou in hun buurt of bij de VN in New York is. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

NJR begeleidt en adviseert jongerenvertegenwoordigers zodat zij de stem van Nederlandse jongeren kunnen laten horen. Er zijn jongerenvertegenwoordigers actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, UNESCO, de Algemene Vergadering van de VN en Europese Zaken.

Bekijk ook de filmpjes over het werk van jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken en UNESCO op www.youtube.com/NJRchannel 

 

njr1

Nationale Jeugdraad

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer